Gå direkt till innehåll
© Andreas Rasmusson / Malmö Museer
© Andreas Rasmusson / Malmö Museer

Pressmeddelande -

Teknikens och Sjöfartens hus stängs för ombyggnad

På måndag den 14 januari stängs Teknikens och Sjöfartens hus, Malmö Museer, för ombyggnad. Bland annat byggs en ny entré, nya toaletter och ett kapprum. Huset planeras öppna igen i september 2019.

– Antalet besökare till huset har ökat under flera år och väntas öka ytterligare när Wisdome-satsningen öppnar för publik under 2020, säger Malmö Museers chef Katarina Carlsson. Därför byggs huset om för att klara belastningen, förbättra tillgängligheten och för att kunna erbjuda våra besökare en bra vistelse i huset även fortsättningsvis.

I övrigt har Malmö Museer öppet som vanligt, det vill säga Slottsholmen inklusive Akvariet och Malmöhus slott har öppet, liksom Restaurang Wega. Under våren och sommaren kommer museet att erbjuda aktiviteter och utställningar på slottets borggård, och delar av experimentariet Idéplaneten flyttar också till Slottsholmen. Utställningsperioden för Idéplaneten på besök på Slottsholmen blir maj–september 2019.

– Under hösten 2019 påbörjas sedan arbetet med själva domen som ingår i Wisdome-satsningen, berättar Mats Fastrup, chef Enheten för lärande och upplevelser och ansvarig för Science Center Malmö Museer. Det innebär att hörsalen på Teknikens och Sjöfartens hus byggs om och blir en dom.

Om Wisdome-satsningen
Malmö Museer mottog 2017 en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse till visualiseringsteknik. Syftet med donationen är att etablera en dom och en mötesplats för visualiseringar, vetenskapskommunikation och interaktivt digitalt lärande. Satsningen som är nationell går under namnet Wisdome och omfattar ytterligare fyra science centers i Sverige: Tekniska museet i Stockholm, Visualiseringscenter C i Norrköping, Universeum i Göteborg och Umevatoriet i Umeå.

Genom Wisdome vidareutvecklas medverkande science centers till innovativa mötesplatser för forskning, näringsliv, offentliga aktörer, idéburen sektor, skolor och allmänhet. Malmös profilområden blir hållbar utveckling och digitala spel.

I slutet av 2018 fick Malmö Museer besked från Tillväxtverket, att en ansökan för Wisdome i Malmö har beviljats stöd. Med det stödet får museet möjlighet att etablera en mötesplats för innovation de närmaste tre åren. Bland annat byggs en dom där hörsalen nu är belägen på Teknikens och Sjöfartens hus. Kopplat till domen skapas också arenor för kreativitet och innovationer, där akademi och näringsliv kan möta varandra och Malmö Museers publik. Mötesplatsen ska fungera som en lärmiljö och besöksmål för staden och regionen. I den presenteras spektakulära presentationer i domformat, interaktiva installationer och utställningar som gör världen, tekniken, forskningen och samhällsutvecklingen mer begriplig.

Wisdome Malmö är ett samverkansprojekt som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Malmö stad, Lunds universitet, Altitude Meetings AB, Malmö universitet, European Spallation Source (ESS) och Game Habitat Southern Sweden.

För mer information, kontakta:
- Katarina Carlsson, museichef, katarina.carlsson@malmo.se, tel. 0733-344950
- Mats Fastrup, chef Enheten för lärande och upplevelser, mats.fastrup@malmo.se, tel. 0729-662936

- - -

Malmö Museer får stöd av Region Skåne.

Ämnen

RegionerKontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se