Gå direkt till innehåll
Elever framför sina innovationer på InnoCarnival
Elever framför sina innovationer på InnoCarnival

Pressmeddelande -

”The Big House”,”Trygghetsbänken”, ”Seaver” och ”Contri” tog hem förstaplats i Innocarnival

Av 40 fantastiska bidrag från klasser i hela Malmö med hållbar utveckling och entreprenörskap i fokus korades idag nio pristagare. I årskurs 1-3 vann klass 3 från Backaskolan. I årskurs 4-6 vann Stenkulaskolan. I årskurs 7-9 vann Fågelbacksskolan. I kategorin gymnasieskola vann klass ES19F från Malmö Latin.

Genom InnoCarnival vill Malmö stad ta vara på barn och ungas drivkraft och kreativitet och ge dem verktyg att för att förstå sin egen roll och betydelse i att bidra till en bättre framtid. Tävlingen arrangeras av Malmö stad i samarbete, MFF och Malmö universitet.

Kategori årskurs 1-3

1:a pris: 10 000 kr (tio tusen kr)

The Big House  – Klass 3 från Backaskolan

Motivering: Denna innovation har inkluderat alla 17 mål och hållbarhetsdimensioner och har tänkt på alla människor. Huset kan etableras i tomma lokaler och man behöver därmed inte bygga nytt. En annan innovativ aspekt är att man här blandar ett aktivitetshus med boende för alla åldrar. Ensamhet är ett växande problem i vårt samhälle, som ofta leder till psykisk ohälsa. Juryn uppskattar särskilt hur huset inkluderar alla oavsett till exempel ålder, intressen och ekonomiska förutsättningar. Att hela huset andas ett cirkulärt tänkande, från golv till tak är unikt och det är så vi måste agera för en hållbar framtid.

Kategori årskurs 4-6

1:a pris: 10 000 kr (tio tusen kr)

Trygghetsbänken – Klass 5 från Stenkulaskolan

Motivering: Gruppen är inne på ett viktigt tema som handlar om att skapa trygga, kärleksfulla och empatiska människor. Om vi tidigt bygger och uppmuntrar dessa karaktörsdrag så bidrar det till en bättre och tryggare värld med mindre krig och konflikter i världen. Idén visar också att man har makt att påverka.

2:a pris: 5 000 kr (fem tusen kr)

PLAST Pantningsmaskinen – Klass 5a från Lindängeskolan

Motivering: Innovationen riktar sig till en bred målgrupp. Det är fokus på belöningar i stället för straff. Innovationen uppmuntrar till att göra rätt. Vi ser det som en chans att minska plast ute i naturen.

3:a pris: 2 500:- (två tusen femhundra kr)

VR-omaten – Klass 6b från Pilbäcksskolan

Motivering: Innovationen tillgängliggör teknik till en målgrupp som brukar glömmas bort när det gäller digitalisering. Idén motverkar ett växande problem i det moderna samhället som handlar om ensamhet. Det är en full genomförbar ide med hjälp av teknik som redan finns.

Kategori årskurs 7-9

1:a pris: 10 000:- (tio tusen kr)

SEAVER – Klass 9 B från Fågelbacksskolan

Motivering: Det är en innovation som har identifierat en praktisk lösning med befintlig teknik och bidrar till att varje individ kan bidra till hållbar utveckling för att nå dem globala målen. Idén är nytänkande på det sätt att vi istället synliggör problemen istället för att gömma dem. Det finns tydliga kopplingar till de globala målen både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Det är ett genomförbart projekt som involverar många olika aktörer i samhället. Vi i juryn säger: Följ strömmen mot drömmen!

2:a pris: 5 000:- (fem tusen kr)

Röklås – Klass 7a från Apelgårdsskolan

Motivering: Lösningen hjälper både miljön men även människors hälsa och privatekonomi. Det är en innovativ lösning som bidrar till en bättre folkhälsa och gör det möjligt för privatpersonen att direkt påverka både lokalt och globalt.

3:e pris: 2 500:- (två tusen femhundra kr)

SubZero –Klass 7d från Fågelbacksskolan

Motivering: Det är en grupp som inte är rädd på att handskas med de stora problemen i världen. Det är en stor ambition hos gruppen som vill utnyttja vår kunskap om kemi för att motverka konsekvenserna av global uppvärmning.

Kategori gymnasie

1:a pris: Cykelhjälmen Hövding och ett presentkort

Contri – ES19F från Malmö Latin

Motivering: Denna innovation tar hänsyn till och främjar en aspekt som ofta glöms bort när det kommer till social hållbarhet i Sverige. Vi tar ofta för givet att alla har råd med basala hygienartiklar men verkligheten ser annorlunda ut, inte minst för de som menstruerar. Det här är första gången vi ser en app som möter denna problematik och bidrar med en genomförbar lösning. Rätten till god hygien är en grundläggande mänsklig rättighet som skapar förutsättningar för välbefinnande och god hälsa och därför ser vi i juryn Contri som ett viktigt bidrag till ett mer hållbart Malmö.

2:a pris: Cykelhjälmen Hövding

Klimatstad – Klass ES19F från Malmö Latin

Motivering: Med tydlig koppling till flera globala mål bidrar denna innovation på ett lekfullt sätt till att fler kan vara en del av klimatomställningen. De kunskapshöjande inslagen i appen ökar användarnas miljömedvetenhet och kan lindra klimatångest. Juryn uppskattar särskilt appens design och den genomtänkta, proffsiga presentationen.


För mer information om bidragen och InnoCarnival:

Jenny Kölfors, projektledare, Malmö stad, telefonnummer: 070-810 85 19

Fakta: Vad är InnoCarnival 2022?

Innovationskarnevalen på Malmö FF, Eleda Stadion 20–21 april avslutar projektet InnoCarnival 2022. Syftet med projektet är bidra till hållbar utveckling i Skåne och globalt genom att stimulera barns och ungas kreativitet och väcka intresse för hållbarhetsfrågor. På länge sikt ska projektet främja den skånska arbetsmarknaden.

På innovationskarnevalen presenterar drygt 1 000 barn och unga från hela Malmö sina ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara idéer. På vägen fram till karnevalen har lärare och elever deltagit i kreativa lärprocesser i och tränat sin förmåga att kommunicera, samarbeta, tänka kritiskt och lösa problem och att arbeta kreativt.

Malmö stad, genom Pedagogisk Inspiration, är huvudarrangörer för InnoCarnival. Projektet genomförs i samarbete med MFF och Malmö universitet. Idén är hämtad från Hongkong som arrangerat en innovationskarneval årligen sedan 2005.

Läs mer på www.innocarnivalskane.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se