Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Thomas Bodström inviger Kriscentrum för barn och ungdomar

Den 3 juni inviger justitieminister Thomas Bodström Kriscentrum för barn och ungdomar. Inbjudan till presskonferens: Torsdagen den 3 juni kl.14.30 Plats: Gröneg. 9, Malmö Deltagare på presskonferensen är: Margot Olsson, samordnare kvinnofridsprogrammet, S Innerstaden SDF Anna Gustavsson, kommissarie, chef för familj evåldsenheten i Malmö Agneta Frick, sektionschef kriscentrum för barn och ungdomar, S Innerstaden SDF Annika Björk, samordnare kriscentrum för barn och ungdomar, S Innerstaden SDF Kriscentrum för barn och ungdomar, det enda i sitt slag i landet, ingår som en av flera insatser i ett handlingsprogram om våld mot kvinnor, kallat Kvinnofridsprogrammet. Programmet antogs av Malmö Stad i november 1999. I Kvinnofridsprogrammet ingår även Kriscentrum för kvinnor samt Kriscentrum för män. Kriscentrum för barn och ungdomar ska erbjuda hjälp till barn och ungdomar i åldern 0-18 år som varit utsatta för misshandel eller sexuella övergrepp samt deras familjer. Målsättningen är, att med barnet i centrum, etablera en fungerande samverkan mellan olika myndigheter som polis, socialtjänst, åklagare och rättsläkare. Respektive verksamhet finns i gemensam lokal. För mer information kontakta: Annika Björk, samordnare Kriscentrum för barn och ungdomar, Södra Innerstaden Tel: 04 0 - 34 40 64

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se