Gå direkt till innehåll
Så här kan de nya kvarteren vid Bassängkajen komma att se ut. Illustration: Skanska/Yellon
Så här kan de nya kvarteren vid Bassängkajen komma att se ut. Illustration: Skanska/Yellon

Pressmeddelande -

​Tolvvåningshus ger Universitetsholmen ny siluett

Intill Niagara, väster om Orkanen längs Nordenskiöldsgatan, planeras för tre kvarter med 130 lägenheter och kontors- och verksamhetslokaler i upp till tolv våningar, med Skanska som byggherre. På torsdagen antog stadsbyggnadsnämnden en ny detaljplan. 

Dagens låga industribebyggelse från 1960-talet ska enligt planen ersättas med femvåningshus och två punkthus, vilket innebär ett helt nytt stadsrum och en ny siluett längs kajen. De tre kvarteren kommer sinsemellan att se olika ut. I det norra byggs enligt planen ett nytt hus på det befintliga. Här kommer det att finnas plats för cirka 30 lägenheter med balkonger på de tre nedre våningarna och terrasser på de två översta. 

I mittenkvarteret planeras för ett sexvåningshus med kontor och centrumverksamheter i bottenplan, som exempelvis affärer och restauranger.

I det södra kvarteret, intill Niagara, möjliggör planen ett U-format bostadskvarter med en upphöjd gård. Huset föreslås variera i höjd med två högre delar i åtta respektive tolv våningar. Även här ska det finnas verksamhetslokaler i bottenplan. 

Hela kajpromenaden ska bli mer tillgänglig än den är idag för boende och besökare, en attraktiv plats med mer planteringar, grönska, sittytor och bryggor ner mot vattnet.

– En idag öde och ganska otillgänglig plats vid vattnet i centrala Malmö fylls nu med bostäder och lokaler samtidigt som den öppnas upp för Malmöborna, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.


För mer information kontakta
Sofia Hedén 0703 56 41 68
Frida Roijer, pressekreterare, 0768 70 52 57

Nedladdningsbar bild nedan. Illustration: Skanska/Yellon. 

Ämnen

Kategorier

RegionerKontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se