Gå direkt till innehåll
Toppnamn tar plats i Malmös nya tillväxtkommission

Pressmeddelande -

Toppnamn tar plats i Malmös nya tillväxtkommission

Uppgiften att undersöka Malmös förutsättningar för inkluderande och hållbar tillväxt lockar namnkunniga personer från både näringsliv och akademin. Totalt har 17 kommissionärer tillsatts och intresset för deltagandet har varit högt. Med alla bitarna på plats kan nu arbetet för Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö påbörjas.

Kommissionärerna har handplockats både från Sverige och Danmark och består av experter från näringslivet och akademin. Att hitta en blandning av kunskap och erfarenheter var av största vikt när förslagen på kommissionärer togs fram för att få ett brett och varierat perspektiv. Tillväxtkommissionen kommer att undersöka olika delområden som har stor påverkan på Malmös förutsättningar såsom geografiska förutsättningar och framtida infrastruktur, innovation och digitalisering, utbildning, arbetsmarknad och inkludering.

– Malmö har en unik position geografiskt och får allt större betydelse för tillväxten regionalt och nationellt, vilket märks i intresset för att vara med att bidra i kommissionens arbete. Jag är glad att vi nu har en bred och stark laguppställning och därmed kan sätta igång kommissionens arbete, säger Micael Nord, näringslivsdirektör Malmö stad.

Intresset bland de tillfrågade kommissionärerna har varit högt vilket visar på ett stort engagemang för att bidra till Malmös utveckling. Bland kommissionärerna återfinns bland annat Hélène Barnekow, VD Microsoft Sverige, Vlora Makolli, verksamhetsutvecklare i organisationen ”Tillsammans i förening”, Karolina Ekholm, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och Ester Barinaga, professor vid Lunds universitet och Copenhagen Business School.

– Det är spännande att Malmö tar ett sådant här steg och vill grunda sina strategiska beslut på studier och erfarenheter. Att kommissionen lyfter fram både inkluderande och hållbar tillväxt är helt i linje med både mitt
arbete och vad jag brinner för. Jag hoppas att kommissionens arbete kan sätta en konstruktiv prägel på stadens utveckling. Det ska bli jätteroligt att bidra till det, säger Ester Barinaga, Professor i socialt entreprenörskap på Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet tillika professor vid institutionen för management, politik och filosofi vid Copenhagen Business School, Köpenhamn

– Jag är övertygad om att lösningar på stora frågor och utmaningar kräver breda samarbeten med olika kompetenser, perspektiv och bakgrunder. Att då få vara med och jobba med den breda agendan för ett inkluderande och hållbart Malmö, Sveriges tredje största stad som redan gått igenom en sådan stor transformation, känns väldigt spännande. Malmö och Skåne har en stor roll att spela i hela Sveriges inkluderande och hållbara utveckling och jag är glad och stolt att bidra till Tillväxtkommissionens arbete, säger Hélène Barnekow, VD, Microsoft Sverige.

Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö har till uppgift att undersöka förutsättningar för Malmös tillväxt och ge förslag på åtgärder. Kommissionen är oberoende och beställd av Malmös kommunstyrelse och ska bygga vidare på lärdomar och erfarenheter från Kommissionen för ett social hållbart Malmö som avslutade sitt arbete 2013. Arbetet kommer vara nära kopplat till Agenda 2030 och de globala målen och beakta de olika hållbarhetsdimensionerna.

– Jag ser mycket fram emot att leda arbetet med Tillväxtkommissionen. Det kommer bli en intensiv uppgift att förse Malmös kommunstyrelse med beslutsunderlag och jag känner mig väldigt nöjd med att vi har hittat personer som kan axla den utmaningen, säger Martin Andersson, ordförande Tillväxtkommissionen samt professor i industriell ekonomi vid Blekinge tekniska högskola, BTH och professor i innovationsstudier vid Lunds universitet.

Nästa steg i processen blir att ta fram en nulägesanalys och en övergripande plan för kommande arbetet. Tillväxtkommissionens arbete är planerat att pågå mellan mars 2021 och december 2022.

Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö i korthet:
Tillväxtkommissionen är en oberoende kommission med uppgift att analysera förutsättningarna för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö och ge rekommendationer framåt. Målet med Tillväxtkommissionens arbete är att ge kommunstyrelsen ett analytiskt och vetenskapligt grundat underlag med förslag för att på medellång och lång sikt förbättra förutsättningar för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö.

Fullständig lista av kommissionärer:
Yasemin Arhan Modéer, Tue David Bak, Ester Barinaga, Hélène Barnekow, Tomas Bergström, Pontus Braunerhjelm, Karolina Ekholm, Mattias Engdahl, Anna Heide, Lars Hulgård, Vlora Makolli, Maureen McKelvey, Rickard Mosell, Göran Nilsson, Jonas Olofsson, Håkan Pihl, Per Tryding.


För mer information om kommissionärerna och Tillväxtkommissionen: malmo.se/tillvaxtkommissionen

Kontaktuppgifter:
För intervjubokningar, pressfrågor m.m.

Fredrik Wallin, Kommunikation, Omvärld och Näringsliv, Stadskontoret
fredrik.wallin@malmo.se
0734-041685

Martin Andersson, professor i industriell ekonomi vid Blekinge tekniska högskola, BTH och professor i innovationsstudier vid Lunds universitet.
martin.andersson@bth.se

Micael Nord, näringslivsdirektör Malmö stad
micael.nord@malmo.se

Ämnen

Kategorier

RegionerKontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se