Gå direkt till innehåll
Vi uppmärksammar träden i staden och sprider kunskap om den stora nyttan de gör.
Vi uppmärksammar träden i staden och sprider kunskap om den stora nyttan de gör.

Pressmeddelande -

Träd är viktiga!

Nu vill vi uppmärksamma träden i staden och sprida kunskap om den stora nyttan träden gör för oss. Därför har vi hängt upp tillfälliga skyltar på 15 träd runt om i staden. Här finns klart och tydligt redovisat i siffror vilken nytta just det här trädet gör. #TreeTags är ett internationellt initiativ som tagits fram för att på ett tydligt sätt visa trädens värden.

Vi behöver träd i staden. De gör stor nytta för oss, de ger många ekosystemtjänster. Träden renar vår luft, skänker skugga vid värmeböljor, fångar regnvatten vid skyfall, tar upp och lagrar in koldioxid och utgör boplats för många fåglar och insekter. De ger oss också en grön och skön miljö för rekreation.

På skyltarna kan man läsa hur mycket syre trädet producerar omräknat till hur många dagar syret räcker för en person att andas in, hur många liter vatten i minskad avrinning under skyfall, minskad mängd luftföroreningar, hur mycket koldioxid som trädet lagrar per år och hur mycket kol det blir under trädets livstid. Och vad det motsvarar i körda kilometer med en bensindriven bil.

Träden gör inte bara nytta som kan visas med siffror utan på plats kan betraktaren njuta av hur vackert trädet är och hur många fåglar som sitter och sjunger i det. Malmöborna uppmanas att fotografera träden med skylten och lägga upp på sociala medier med taggen #treetag. Några av platserna där man kan hitta de skyltade träden är R F Bergs plats i Limhamn, Ribersborgsstigen, Enskifteshagen, Pildammsparken, Värnhemstorget, Stortorget, Gustav Adolfs torg, Möllevångstorget och i Folkets park.

Malmö fick utmärkelsen Tree City of the World för 2019. Utmärkelsen ges till städer som aktivt arbetar med att utveckla sitt trädbestånd och synliggör träds betydelse.

Kontakt

Caroline Larsson, landskapsarkitekt, fastighets- och gatukontoret, Malmö stad, caroline.larsson@malmo.se 0709 341303

Birgitta Hjertberg, kommunikatör, fastighets- och gatukontoret, Malmö stad, birgitta.hjertberg@malmo.se 0709341411

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Fastighets- och gatukontoret: Birgitta Hjertberg

Fastighets- och gatukontoret: Birgitta Hjertberg

Kommunikatör Naturreservat och naturområden. Malmö stads blomsterprogram. "Framtidens kuststad", Havets dag och andra strandstädningsprojekt. 040-341411

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se