Gå direkt till innehåll
Turismen till Malmö ökar stadigt #framåtmalmö

Pressmeddelande -

Turismen till Malmö ökar stadigt #framåtmalmö

Dagsfärska siffror från Tillväxtverket och SCB visar att antalet hotellövernattningar i Malmö har ökat under 2016, både vad gäller svenska och internationella besökare. Därmed har den positiva trenden för Malmös besöksnäring hållit i sig ända sedan 2004. De positiva siffrorna för 2016 tillskrivs bland annat Malmös starka kongress- och konferensutbud, samt ett fint evenemangsår.

Under 2016 uppgick antalet gästnätter, det vill säga övernattningar, på Malmös hotell till 1 805 479 stycken, vilket är en ökning med hela 15 % eller 241 604 gästnätter jämfört med året innan. Procentuellt är ökningen större än i Stockholm och Göteborg, som båda har ökat med 6 %.

”2016 var ett fantastiskt år för hotellnäringen i Malmö, aldrig förr har hotellen tagit emot så mycket gäster som under det gångna året”, säger Jens Lyckman som är Hotelldirektör på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. ”Vi lägger bakom oss ett hektiskt kongress-år på båda sidorna sundet där effekterna från ett fullbokat Köpenhamn spillt över på vår region, något som inte varit fallet sen i princip COP15 hösten 2009. Framåt Malmö!”

Att staden lyckats attrahera många konferenser och kongresser är en bidragande faktor till framgången men troligtvis inte den enda. Katarina Olsson, Evenemangschef på Malmö Turism, pekar på det växande restaurang- och kulturutbudet och på 2016 som ett hett arrangemangsår med allt ifrån Påvebesök till Aviciis avslutningskonsert, EM handboll, Dreamhack och Håkan Hellström. ”Och så får vi inte glömma årets internationella snackis, den anonyma musen som bidrog till uppmärksamhet långt över alla förväntningar”, tillägger Katarina Olsson.

Både svenska och internationella gäster har ökat på Malmös hotell under året som gick. Av de internationella gästerna var det danska som stod för flest övernattningar i Malmö under 2016, därefter kom tyska och brittiska besökare.

De största internationella marknaderna för Malmö 2016

Danmark svarade för 64 478 gästnätter - visar en ökning med +2%

Tyskland svarade för 61 420 gästnätter - visar en ökning med +4%

Storbritannien svarade för 49 922 gästnätter - visar en ökning med +34%

1 gästnatt = 1 övernattande person
Malmö har 33 hotell och drygt 4 800 hotellrum

Beläggningsgrad

Den genomsnittliga beläggningsgraden på Malmös hotellrum ligger på 68,8% och även detta är en ökning på 3 procentenheter jämfört med 2015. Samtidigt har det under 2016 öppnat 2 nya hotell i Malmö och utbudet av boendealternativ är större än någonsin.

Källa: tillväxtverket och SCB

För ytterligare information, kontakta:

Ann Nyström, Destinationschef Malmö stad
073 – 310 97 27
ann.nystrom2@malmo.se

Katarina Olsson, Evenemangschef Malmö stad
0709-34 22 03
Katarina.olsson@malmo.se

Ämnen

Kategorier

RegionerKontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se