Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Två JobbMalmö-chefer väljer att träda åt sidan

Med anledning av pågående utredning av JobbMalmö väljer affärsområdeschefen Ronny Hansson samt ställföreträdande chef på JobbMalmö Saida Sokolovic, självmant att träda åt sidan till den externa utredningen är klar första oktober. Deras beslut annonserades sent idag, eftermiddag.

I första hand är JobbMalmö en viktig verksamhet för många Malmöbor. Verksamheterna ska inte påverkas på grund av interna utredningar.

I andra hand är skälet en arbetsmiljöfråga. Det är orimligt att dessa två chefer ska kunna fungera effektivt i rådande situation.

En extern utredning ska påbörjas på JobbMalmö som initierats av kommunstyrelsen. Den ska vara klar senast första oktober. Utredningen måste fortgå utan att Ronny Hansson och Saida Sokolovic kan ha möjlighet att påverka den.

Ronny Hansson och Saida Sokolovic ska tillfälligt få andra arbetsuppgifter i serviceförvaltningen utanför JobbMalmö:s organisation till utredningen är klar.

Under utredningsperioden kommer Mats Linderholm, ställföreträdande förvaltningschef på serviceförvaltningen, att leda JobbMalmö:s ledningsgrupp. Linderholm ska även fungera som kontaktperson gentemot utredarna.


För mer information kontakta:

Mats Adolfsson, kommunikationschef på serviceförvaltningen, tel: 0709-348140, mats.adolfsson@malmo.seÄmnen

Kategorier

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se