Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Utbildningsförvaltningarna i Malmö och Lund ansöker om projektmedel från utbildningsdepartementet, till ny lärlingsutbildning.

Det är ett regionalt växande behov av nya former för de yrkesinriktade utbildningarna som bildar utgångspunkt för ansökan som omfattar 5 år och 6,5 miljoner. Under två år har utbildningsförvaltningarna och näringslivskontoren i respektive kommun, i samarbete med branscherna Ho tell- och restaurang, Livsmedel samt Metall och Teknik, tagit fram ett förslag på en ny lärlingsutbildning. Med den nya lärlingsutbildningen ska elevernas kompetens efter utbildningen motsvara arbetsmarknadens krav och utbildningen genomförs både i gymnasieskolan och i ett branschföretag. Kommunen är huvudman för utbildningen men ett nära samarbete med branscherna sker i s.k lärlingsråd. Ett lärlingsråd består av 4 ? 6 representanter från branschen och 3 från skolan. En branschrepresentant är ordförande. I lärlingsrådet ska bl a frågor om utbildningens innehåll och genomförande, kvalitetssäkring, urval av företag och lämplighetsbedömning av elever tas upp. En individuell studieplan ska upprättas för varje elev och ett utbildningsavtal mellan skola ? företag ? elev, skrivs. I avtalet framgår det vem som ansvarar för genomförandet av olika kurser. Företaget utser en handledare till eleven. En lärare inom motsvarande yrkesområde på gymnasieskolan är kontaktlärare och bistår handl edaren på företaget med råd och tolkning av kursplaner och sätter betyg på kurserna. Kommunerna finansierar utbildningen och ger företagen bidrag i förhållande till den kostnad kommunerna själva skulle haft för att ge motsvarande utbildning. Bidragets storlek avgörs av hur stor del av elevens utbildning som är företagsförlagd. Förslaget i sin helhet finns att ladda ner överst i högerspalten på vår hemsida: www.malmo.se/skolor För ytterligare information kontakta: Matz Nilsson, utbildni ngsdirektör i Malmö 040-34 30 16 Sten-Bertil Olsson, skoldirektör i Lund 046-35 70 43 Vänligen Pia Oredsson Informationschef Utbildningsförvaltningen

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se