Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Välfärd för alla-pengar till trygghetsprojekt: Ilmar Reepalu -Tyvärr finns det inga pengar till sådana projekt nästa år!

Kommunstyrelsen har beviljat anslag till två projekt inom ramen för Välfärd för alla. Dels till Kulturcentret Glassfabriken som får 962 520 kronor för en tolvmånadersperiod. Dels till den ideella föreningen Flamman som får 200 000 kronor för projektet Den nya kulturen. Kulturcentret Glassfabriken får anslag till det så kallade Sevedsprojektet som riktar sig framför allt till barn och ungdomar mellan 8 och 25 år inom Södra Sofielund och Seved. Projektet syftar bland annat till att skapa ett ökat samhällsengagemang hos de boende i området och till att höja områdets sociala status. Medlen beviljas under förutsättning att kontakt sker med projekt Södra Sofielundsområdet, som drivs av Södra Innerstadens stadsdelsförvaltning, Gatukontoret, Stadsbyggnads-kontoret, Fritidsförvaltningen och M iljöförvaltningen. Projektet Den nya Kulturen vänder sig till barn och ungdomar inom Kroksbäcksområdet och syftet är bland annat att främja kultur och kulturutveckling hos barnen och ungdomarna och att motverka problemskapande kulturella skillnader. Tidigare har projektet Trygga Möllevången fått 900 000 kronor för att med ett långsiktigt samverkansarbete göra Möllevången till ett attraktivt område att bo, verka och röra sig i. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Hyresgästföreningen, Möl levångsgruppen, MKB, Fastighetsägarna Syd, Möllevångens företagsgrupp, SDF Södra Innerstaden, Stadsbyggnadskontoret och Gatukontoret. Pengarna ska användas till en samordningsledare under ett år och har beviljats under förutsättning att intressenterna själva tar över finansieringen därefter. - Vi har fortfarande möjlighet att stödja den här typen av projekt med pengar som anslagits för innevarande år, säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s). Tyvärr har vi inte några pengar för li knande projekt under nästa år, eftersom vänsterpartiet och de borgerliga röstade emot vårt förslag om ett projektanslag på 50 miljoner kronor i 2006 års budget och det innebär att vi får mycket svårare att genomföra projekt som syftar till att öka tryggheten och förbättra de sociala förhållandena i områden där behovet av sådana insatser är stort.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se