Gå direkt till innehåll
Välkommen på pressträff på Klagshamns udde, Malmös nya naturreservat

Pressmeddelande -

Välkommen på pressträff på Klagshamns udde, Malmös nya naturreservat

Malmö har fått ett nytt naturreservat. Det är Klagshamnsudden, med sina unika naturvärden och en plats för rekreation, som blir ett kommunalt naturreservat. Tisdagen den 4 juni klockan 13.30 – 14.30 bjuder vi in till en pressträff på Klagshamnsudden. Mötesplatsen är parkeringsplatsen vid ridanläggningen (Klagshamns ryttarförening, Badvägen 28). Ekologerna Jonna Nilsdotter och Mats Wirén finns då på plats.

Udden är en konstgjord halvö som byggts av rester från den kalkbrytning och cementtillverkning som pågick i området från 1880 till 1930-talet. När industrin lades ner fick naturen ta över stora delar av området. Det nya naturreservatet kommer att binda samman de redan befintliga naturreservaten Bunkeflo strandängar och Fotevikens naturreservat.

-Klagshamnsudden har höga naturvärden med över 500 växtarter. Markens höga kalkinnehåll gör att det finns en artrik växtlighet som även skapar förutsättningar för många intressanta insekter som lever här, som till exempel fjärilar och steklar berättar Jonna Nilsdotter, ekolog på stadsbyggnadskontoret.

-Syfte med att bilda ett naturreservat är just att bevara den biologiska mångfalden och mosaiken av olika naturtyper. Klagshamnsudden har genom sina naturvärden också höga upplevelsevärden för besökare. Udden har också en omtyckt badplats och småbåtshamn och flera föreningar har sina aktiviteter här säger Mats Wirén, ekolog på fastighets- och gatukontoret.

Naturreservaten kommer att invigas under senare delen av sommaren.

Kontakt

Jonna Nilsdotter, ekolog på stadsbyggnadskontoret, Malmö stad, 0709-342301, jonna.nilsdotter19@malmo.se

Mats Wirén, ekolog på fastighets- och gatukontoret, Malmö stad, 0733-964813, mats.wiren@malmo.se (från måndag 3/6)

Birgitta Hjertberg, kommunikatör, Malmö stad, 0709-341411, birgitta.hjertberg@malmo.se (från måndag 3/6)

Ämnen

RegionerPresskontakt

Fastighets- och gatukontoret: Birgitta Hjertberg

Fastighets- och gatukontoret: Birgitta Hjertberg

Kommunikatör 040-341411

Relaterade nyheter