Gå direkt till innehåll
Välkommen till Malmö stads kulturstipendieutdelning

Pressmeddelande -

Välkommen till Malmö stads kulturstipendieutdelning

Malmö stads kulturstipendier delas ut till enskilda personer för insatser i Malmös kulturliv. Det finns två olika stipendier: Stipendier för konstnärlig utveckling som riktas till personer som står i början av sin konstnärliga bana, och stipendier för värdefulla insatser som riktas till personer som under lång tid gjort en värdefull insats i Malmös kulturliv.  Sammanlagt delas 12 stipendier ut om vardera 35.000 kronor.

I den bifogade PDFn hittar du mer information om stipendiaterna.

För mer information kontakta:
Maria Jacobsson, Enhetschef, Malmö Kulturstöd, tel 0708-34 53 91
Marcus McKinley, Informatör, Malmö Kulturstöd, tel 0709-20 52 04

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se