Skip to main content

VARFÖR BLEV ELEVERNA INTE BEHÖRIGA TILL GYMNASIET

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2009 08:00 CET

I en ny rapport presenteras nu IV-elevers upplevelser av sin tid inom grundskolan i Malmö och hur de själva ser på orsakerna till att de inte blivit behöriga till gymnasiet.

Undersökningen har genomförts av Margareta Cederberg och Ingegerd Ericsson, forskare på Malmö högskola.

Forskningsrapporten "Ungdomars upplevelser av grundskolan i Malmö - röster från elever på IV-programmet" baseras på både enkät och semistrukturerade intervjuer. Undersökningsgruppen har bestått av 389 elever som inte var behöriga att söka till nationellt program på gymnasiet våren 2008 samt lärare och skolpersonal.

Att öka andelen elever som blir behöriga att söka till gymnasiet har länge varit en stor och viktig fråga för Malmö. Det är mot den bakgrunden som utbildningsnämnden gav uppdraget till forskarna. Syftet med undersökningen är att skapa ett bättre kunskapsunderlag inför beslut om vilka insatser som behövs.

Margareta Cederberg är universitetslektor vid fakulteten Hälsa och Samhälle på Malmö Högskola, fil.dr. i pedagogik och har en magisterexamen i socialt arbete. Hon undervisar och forskar i skolupplevelser, och socialt arbete.

Ingegerd Ericsson är fil.dr i pedagogik och verksam framförallt med inriktning mot idrottsvetenskap på lärarutbildningen vid Malmö högskola. Har som forskningsområde Relationer mellan motorik, självförtroende och kognition.

Ni inbjuds härmed till en presskonferens idag (den 23 mars) kl. 13.00 i sessionssalen på utbildningsförvaltningens kansli, Ledebursgatan 3, 3 tr i Malmö.

På presskonferensen medverkar: Margareta Cederberg, Ingegerd Ericsson, Agneta Eriksson, utbildningsnämndens ordförande samt Matz Nilsson, utbildningsdirektör.

VÄLKOMNA!

Agneta Eriksson

Utbildningsnämndens ordförande

Bifogade filer

PDF-dokument