Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vattenparkens första del har fått klartecken

En park med fontäner, vattenkanal, körsbärsträd och suggestiv ljussättning kommer att växa fram vid citytunnelstationen och vattentornet i Hyllie. Här ska också skolelever på ett lekfullt sätt få lära sig om vattnets viktiga roll i samhället. Det är Vattenparken som nu ska börja ta form. Tekniska nämnden har idag beslutat att första etappen ska börja byggas.

VA Syd och Malmö stad har gemensamt utvecklat ett program för parken. Parken kommer att vara allmän, men ska dessutom fungera som en ”pedagogisk vattenpark” och, via VA Syds insatser, rikta sig till stadens grundskolor. På ett antal pedagogiska punkter i parken kommer man att på ett lekfullt sätt lära sig mer om vattnets viktiga roll i samhället. 

– Med läget alldeles intill Hyllie station kommer Hyllie Vattenpark att få en mycket central roll i den nya stadsdelen, säger Emmanuel Morfiadakis, ordförande i tekniska nämnden.

Etapp 1 startar med Körsbärsdalen, skog och damm
Hyllie Vattenpark ska byggas i flera etapper. Idag har tekniska nämnden beslutat uppdra åt gatukontoret att genomföra etapp 1.

Denna etapp består av den del av parken som ska ligga norr om järnvägsspåren. Här blir det till största delen en traditionell parkanläggning med träd och gräsklädda kullar. Parkens vattentema blir mer tydligt i etapp 2, som kommer att innehålla vatten i form av fontäner och en lång vattenkanal.

Parkens norra del består av ett gräslandskap med formstarka, runda kullar. Cirka 130 körsbärsträd planteras över den böljande gräsytan. När det bli mörkt förvandlas körsbärsträden till en sagoskog genom ljussättning i olika färger. Genom en liten skog leder spångar fram till en liten damm i parkens nordöstra hörn. Här kan kommer livet i dammen att kunna studeras och man kommer att kunna håva efter smådjur.

Kontakt: Emmanuel Morfiadakis, tekniska nämndens ordförande, tel 0708-34 31 12.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se