Skip to main content

Vinnarna av Malmö pedagogpris 2019 utsedda

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2019 14:40 CET

För andra året delar Malmö stad ut Malmö pedagogpris till pedagoger på stadens tre skolförvaltningar. Direktörerna på skolförvaltningarna överraskade i går vinnarna med att uppvakta dem på deras skolor. Syftet med priset är att uppmärksamma och visa uppskattning för det arbete som pedagoger gör för barns, ungas och vuxenstuderandes lärande.

De som tilldelas Malmö pedagogpris 2019 är:

Sandra Lagerholm, Annelie Niklasson och Maria Ingheden, Nicke Pings förskola (förskoleförvaltningen)

Elin Strömgren, Rosenholmsskolan (grundskoleförvaltningen)

Åsa Falk och Kajsa Månson, Malmö idrottsgymnasium (gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen)

Fakta Malmö pedagogpris:
Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2017 att instifta Malmö pedagogpris. Priset delades ut för första gången 2018. Ett pris delas ut i varje skolförvaltning (förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen). Alla Malmöbor kan nominera en pedagog eller ett arbetslag till pedagogpriset. Juryn består av styrgruppen för Pedagogisk Inspiration Malmö.

För ytterligare information kontakta Anna Singhateh, 0732-328093, anna.singhateh@malmo.se

Utsänt av Jonas Andersson, kommunikatör, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, 0733-23 90 92, jonas.andersson@malmo.se

Juryns motiveringar Malmö pedagogpris 2019

Sandra Lagerholm, Annelie Niklasson och Maria Ingheden,
Nicke Pings förskola

Genom att använda sig av storyline och äventyrspedagogik i sin verksamhet på Nicke Pings förskola avd Trollskogen, fångas barnens kreativitet och fantasi. Tillsammans med barnen skapar pedagogerna Sandra, Annelie och Maria, historier och äventyr fyllda med flaskpost och skattkistor med uppdrag och ledtrådar. Historierna blir så verkliga för barnen att de lever sig in i dem så väl och tar dem med sig hem och kommer nästa dag med nyfikenhet och längtan efter mer. Genom att låta alla barn vara delaktiga i verksamheten, fånga in och använda barnens olika styrkor och kreativitet, stärks hela gruppens lärande genom att man lär av varandra.

Elin Strömgren, Rosenholmsskolan

Med flera goda egenskaper såsom ödmjukhet, prestigelöshet och initiativ-förmåga lyckas Elin göra skillnad och bidra till hela skolans utveckling. Hon är teoretiskt kunnig och förmår omsätta teorin i praktiken och även sprida den till sina kollegor. Hon ser vad lärarna behöver utifrån elevernas behov och kopplar ihop det systematiska kvalitetsarbetet med didaktiken i klassrummet.

I klassrummet förmedlar Elin tydligt de uppsatta kunskapsmålen till eleverna och även deras lärprocess. Hon ser varje enskild elevs förutsättningar till progression. Genom att arbeta kollaborativt och kooperativt i genomtänkta gruppkonstellationer i dynamiska processer, synliggör hon för eleverna att samarbete är nyckeln till lärande, att man i grupper både kan bidra till lärande och inhämta kunskap för eget lärande. På så sätt äger eleverna sitt eget lärande och vet vad de kan, men också vad deras nästa steg är. Att Elin har en god förmåga att sprida sin kunskap på ett sympatiskt sätt, fångas i en skolledares uttalande ”Hon hjälper mig att bli en bättre ledare”.

Åsa Falk och Kajsa Månson, Malmö idrottsgymnasium

Åsa och Kajsa beskrivs som ett underbart team som uppskattas av såväl kollegor, elever och skolledning. De har en hög relationell kompetens som kommer till sin rätt både i det arbete de bedriver inom skolutveckling tillsammans med kollegorna, men också i sitt arbete med eleverna. I skolutvecklingsarbetet där fokus ligger på att utveckla undervisningen inom språkutveckling och digitalisering, ser man till att alla ämnen involveras. Genom att lyfta de pedagogiska diskussionerna till en ny nivå, fördjupa det kollegiala lärandet och stödja kollegorna i att skapa förutsättningar för alla elever att utvecklas språkligt, har man lyckats inspirera sina kollegor att testa nya undervisningsvägar och höja nivån på undervisningen.

Eleverna ser att pedagogerna aktivt arbetar för att utveckla undervisningen t ex genom auskultationer med fokus på språkutvecklande undervisning, och upplever att undervisningen blivit bättre. Åsa och Kajsa har hög kompetens och har goda relationer till sina elever. De har lyckats få ihop gruppdynamiken i klassrummet och skapat en god lärmiljö med hög måluppfyllelse.