Gå direkt till innehåll
​Ytterligare åtgärder och förtydligade riktlinjer ska sänka kostnaderna för ekonomiskt bistånd

Pressmeddelande -

​Ytterligare åtgärder och förtydligade riktlinjer ska sänka kostnaderna för ekonomiskt bistånd

Med anledning av ökade kostnader inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen har kommunstyrelsen begärt en analys av kostnadsutvecklingen och förslag på åtgärder. På onsdagens sammanträde presenterades resultatet och åtgärder som bland annat innehåller nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd och ett ökat fokus på att motverka fusk och felaktiga utbetalningar.

Antalet hushåll i Malmö som är i behov av ekonomiskt bistånd har minskat de senaste åren samtidigt som kostnaderna för det har ökat. Drygt hälften får ekonomiskt bistånd för att deras ordinarie inkomst är för låg eller för att de inte är kvalificerade för statliga ersättningar. Jämfört med socioekonomiskt liknande kommuner har Malmö en lägre förvärvsfrekvens, vilket sannolikt resulterar i att det finns fler personer här som inte har tjänat in sin sjukpenningsgrundade inkomst. Det i sin tur innebär att de får låg ersättning från staten och måste få kompletterande försörjningsstöd, vilket bidrar till Malmös höga kostnader för försörjningsstöd.

För att säkerställa att rätt personer får rätt ersättning revideras riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. Det handlar bland annat om att säkerställa att bistånd inte används till oskäligt höga andrahandshyror och att studenter som har rätt till studiestöd främst försörjs av det. Samtidigt utvecklas förvaltningens strukturer kring att uppmärksamma och hantera misstänkt bidragsfusk och felaktiga utbetalningar för att motverka detta. Genom att digitalisera ansökningsprocessen minskar också administrationen och risk för misstag.

Behovet av att söka ekonomiskt bistånd påverkas av arbetslöshet och sysselsättningsnivå. Utmaningen i Malmö är en kombination av fler arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden, en lägre sysselsättningsgrad och en förändrad näringslivsstruktur. Det ska därför göras en djupare analys av näringslivets struktur och hur utsatta grupper ska komma i arbete. Där ska man bland annat titta närmare på matchningsproblematiken på arbetsmarknaden.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd påverkas också av bristen på bostäder och höga hyreskostnader. Situationen på bostadsmarknaden är särskilt svår för personer som redan är utsatta och som därmed kan behöva söka stöd hos socialtjänsten. Bostadskostnaderna är en av nämndens största och en åtgärd är därför att utveckla förvaltningens styrning av den här typen av beslut.

– Att på sikt sänka kostnaderna för ekonomiskt bistånd genom att få fler Malmöbor självförsörjande är helt nödvändigt. Rapporten är ett bra underlag som ger oss ny och viktig kunskap. Det pågår redan ett utvecklingsarbete inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen för att säkerställa att ärenden och ansökningar bedöms på rätt sätt och med de här åtgärderna växlas det upp ytterligare, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Malmö måste minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd och få fler människor i arbete. Rapporten som vi beställt är ett väldigt viktigt led i det arbetet och visar på vilka områden som ytterligare åtgärder behöver vidtas, säger Roko Kursar (L), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.


För ytterligare information och kommentar, kontakta:

Katrin Stjernfeldt Jammeh via Vanessa Marko, pressekreterare (S), 0701-484624

Roko Kursar via Linn Rydberg, politisk sekreterare (L), 0701-473092


(Ärende 8)

Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150