Gå direkt till innehåll

Ämnen: Klimatfrågor

Malmö satsar 12,5 miljoner extra på klimat- och miljöfrågor

Malmö satsar 12,5 miljoner extra på klimat- och miljöfrågor

Malmö ska vara en föregångare på hållbarhetsområdet, i Sverige och internationellt, och visa vägen i klimatomställningen och klimatanpassningen. I budget 2023 beslutade den politiska ledningen i Malmö därför om en extra klimatstrategisk satsning på 10 miljoner kronor. Utöver det har även miljönämnden i Malmö tilldelats ytterligare 2,5 miljoner för klimatstrategiska insatser. Under onsdagen besluta

Visa mer

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se