Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Kontakter

Anna Karlsson

Anna Karlsson

Presskontakt Kommunikatör Föreningscenter Nobel 21 0760-245790 Föreningscenter Nobel 21
Ivar Scotte

Ivar Scotte

Presskontakt Verksamhetsledare 0763-23 33 40 Malmö Ideella
Mikael Johansson

Mikael Johansson

Presskontakt Föreningslots 0729-99 83 77 Föreningslots Malmö
Lari Pitkäkangas

Lari Pitkäkangas

Presskontakt verksamhetschef 0734-264481 CKC Civilsamhällets Kompetenscenter

Malmö Ideella - en samverkande organisation

Malmö Ideella…
• är en öppen mötesplats som samlar, stärker, inspirerar och skapar förutsättningar för idéburna organisationer och ideella sektorn att utvecklas.
• är en modig och inkluderande samhällsaktör som skapar gemenskap och använder Malmös mångfald för att bidra till lösningar på samtida samhällsutmaningar.
• är en gränsgångare, en samlande och samverkande kraft för olika samhällssektorer för att medskapa framtidens hållbara samhälle.