Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Kontakter

Ivar Scotte

Ivar Scotte

Presskontakt verksamhetsledare 0763-23 33 40 Malmö Ideella
Sandra Björklund Qvarfordt

Sandra Björklund Qvarfordt

Presskontakt kommunikatör 0761861686 Malmö Tillsammans
Jeanette Berga

Jeanette Berga

Presskontakt Platsansvarig Föreningscenter Nobel 21 0763- 28 78 39 Föreningscenter Nobel 21
Lari Pitkäkangas

Lari Pitkäkangas

Presskontakt verksamhetschef 0734-264481 KC Kompetenscenter
Mikael Johansson

Mikael Johansson

Presskontakt Verksamhetsledare Engagemang i Malmö 0729-99 83 77 Föreningslots Malmö Partnerskap Skåne

Malmö Ideella - en samverkande organisation

Malmö Ideella…
• är en öppen mötesplats som samlar, stärker, inspirerar och skapar förutsättningar för idéburna organisationer och ideella sektorn att utvecklas.
• är en modig och inkluderande samhällsaktör som skapar gemenskap och använder Malmös mångfald för att bidra till lösningar på samtida samhällsutmaningar.
• är en gränsgångare, en samlande och samverkande kraft för olika samhällssektorer för att medskapa framtidens hållbara samhälle.