Pressmeddelande -

Statisk elektricitet - farligare än många tror!

Statisk elektricitet är den största boven vid minst två allvarliga bränder eller explosioner i industrin över hela världen varje dag! - Kunskapen kring riskerna med statisk elektricitet och vad som kan hända är ofta låg, säger Göran Sandström, jordningsspecialist hos Malux.

Risker underskattas dagligen i Sverige. Ingenjörer och yrkesverksamma inom säkerhet i svenska anläggningar måste arbeta hårt för att eliminera risken för brand och explosioner i områden där brandfarliga produkter hanteras eller förvaras. Det innebär bland annat att de måste identifiera och eliminera alla potentiella tändkällor - elektriska, heta ytor, gnistor eller öppen eld.

Oavsett hur bra arbetsmiljön utformas finns det alltid en potentiell risk för gnisturladdningar. - Praktiskt taget kan varje arbetsplats som hanterar brandfarliga eller brännbara vätskor, ångor och gaser samt luftburet damm vara en riskzon för explosion orsakad av statisk elektricitet, säger Göran.

Statisk elektricitet genereras när olika material kommer i kontakt med varandra. Det som sker är att elektroner flyttas från en yta till en annan, vilket skapar en elektrisk obalans. Typiska riskområden för statisk elektricitet är där vätskor pumpas genom rörledningar, fyllning eller tömning av fat och tankar. När pulver överförs från olika behållare, eller då en person går över ett isolerande golv.

Jorda alltid - Malux har arbetat med säkerhetsutrustning för explosionsfarlig miljö i 40 år och känner till farorna med statisk elektricitet i explosionsfarliga områden. - Det krävs en strikt hållning när det gäller att arbeta med riskområden, att öka personalens medvetande och att konsekvent använda rätt jordningsutrustning, avslutar Göran Sandström.

Statisk elektricitet, även känd som "elektrostatisk", "blixturladdning" eller bara "statisk". För mer information om jordningsutrustningar, klämmor, jordningssystem och riskbearbetning. Kontakta Malux: 0660-292900 eller info@malux.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Kemikalieindustri

Kategorier

  • malux solutions

Jordningsutrustningar ingår i affärsområdet Industri/Ex hos Malux Sweden AB

Relaterat innehåll

Relaterade event