Skip to content
Professor Gerhard Schickhofer, mottagare av 2019 års Marcus Wallenbergpris (Foto: Helmut Lunghammer @ Lunghammer - TU Graz)
Professor Gerhard Schickhofer, mottagare av 2019 års Marcus Wallenbergpris (Foto: Helmut Lunghammer @ Lunghammer - TU Graz)

Press release -

Belönas för forskning om korslimmat massivträ

Belönas för forskning om korslimmat massivträ

–Utnämningen är en höjdpunkt i min karriär, säger Gerhard Schickhofer som måndag 7 oktober mottar Marcus Wallenbergpriset 2019. Han belönas för sin forskning och utveckling av korslimmat massivträ, CLT.

CLT består av flera lager av massivt trä som har limmats ihop korsvis. Limträskivorna blir både starka och stabila och kan användas i flervåningshus. Många projekt runt om i världen tävlar om att bygga den högsta skyskrapan i trä.

Professor Gerhard Schickhofer vid Institutet för timmerteknik och träteknologi på Tekniska universitetet i Graz, Österrike, har lagt den vetenskapliga och tekniska grunden för utvecklingen av cross-laminated timber, CLT. Han belönas med Marcus Wallenbergpriset 2019 på 2 miljoner kronor för sina upptäckter. Kung Carl XVI Gustaf överlämnar priset under en högtidlighet i Stockholm idag, måndag 7 oktober 2019.

–Marcus Wallenbergpriset är grädden på moset i mitt vetenskapliga och professionella arbete, säger Gerhard Schickhofer.

Forskning och näringsliv i samverkan

Gerhard Schickhofer och hans forskargrupp vid Tekniska universitetet i Graz har varit drivande i utvecklingen av europeiska riktlinjer och tekniska godkännanden för att tillverka korslimmat trä till byggnader i flera våningar.

–CLT är resultatet av ett samarbete mellan forskning och näringsliv. Det känns fint att veta hur mycket den här produkten har gagnat byggindustrin och hur tusentals jobb har skapats i hela världen – inte bara där skogarna finns utan också där råvarorna förädlas, säger Gerhard Schickhofer.

Materialet har radikalt förändrat synen på konstruktion och design. CLT-skivorna kan användas till både inner- och ytterväggar samt innertak, yttertak och golv. Byggtiden förkortas av prefabricerade moduler som levereras direkt från fabrik.

Barrträd som gran, tall och lärk samt lövfällande sorter som björk, ask och bok kan användas i de nya träbalkarna. Skivorna påverkas jämförelsevis lite av förändringar i luftfuktighet, just för att de olika lagren av trä är hoplimmade korsvis.

CLT är i likhet med timmer ett ekologiskt hållbart och förnybart material, som dessutom lagrar koldioxid.

–Ett ökat byggande med CLT bidrar följaktligen till en minskad klimatpåverkan, konstaterar Gerhard Schickhofer.

Banbrytande forskning

Marcus Wallenbergprisets prisnämnd skriver i sin motivering att Gerhard Schickhofer har lämnat betydande vetenskapliga och teknologiska bidrag till utvecklingen av korslimmat trä som byggnadsmaterial. Gerhard Schickhofer har också lyckats omsätta sin forskning till praktiska tillämpningar. Han har tagit fram användarvänliga programvaror och handböcker, som har haft stor betydelse för branschen.

Praktiska lösningar är också utmärkande för forskningen vid Institutet för timmerteknik och träteknologi, där Gerhard Schickhofer är chef, samt Kompetenscentret, som han varit med om att starta vid Tekniska universitetet i Graz. Båda institutionerna erbjuder tester, utbildning och tekniskt stöd åt företag inom träindustrin.

Related links

Subjects

Categories


Marcus Wallenberg Foundation| Postal address: SE-791 80 Falun, Sweden |
Phone: +46-(0)70 6697088| Email: info@mwp.org | www.mwp.org

Contacts

Mikael Hannus

Mikael Hannus

Press contact Executive Secretary of the Marcus Wallenberg Foundation +46(0)70-3775702

Related content

The object of the Foundation is to encourage scientific research by awarding an international prize called The Marcus Wallenberg Prize.

The purpose of the Prize is to recognize, encourage and stimulate pathbreaking scientific achievements which contribute significantly to broadening knowledge and to technical development within the fields of importance to forestry and forest industries.

The Marcus Wallenberg Prize – MWP
Åsgatan 22
79180 Falun
Sweden