Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nu kan de allra minsta få MSC-märkt fisk

Allt fler föräldrar ställer höga krav på vad de ger sina barn för mat. Nu blir det enklare för småbarnsföräldrar att välja hållbart fångad fisk till sina små. Sveriges första barnmat med MSC-märkt fisk har i dagarna dykt upp i butikernas barnmatshyllor.

– Vi är glada att HiPP nu gjort det möjligt för småbarnsföräldrar att välja hållbar och spårbar fisk. På så vis ger de både haven och sina barn en mer hoppfull framtid, säger Minna Epps, chef för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen.

Hittills har bara ett fåtal länder MSC-certifierad barnmat i butikerna. Sverige blir nu först i Skandinavien med att kunna erbjuda MSC-märkt fisk i barnmat, då HiPP har tagit fram MSC-märkta fiskrätter, den ena med lax och den andra med den mycket torsklika fisken Alaska pollok.

– Vi tar ansvar och ställer mycket höga krav på att alla råvaror som ingår i vår barnmat. Vi har under en tid letat efter fisk som lever upp till våra krav både vad gäller kvalité och att fisken kommer från ett hållbart fiske, säger Monica Wadell, Business Unit Manager, HiPP barnmat i Norden.

I Sverige är kännedomen om MSC:s miljömärke mycket hög – över hälften av konsumenterna känner till miljömärket. Idag finns det en stor efterfrågan på hållbar fisk och konsumenternas efterfrågan växer ständigt.

– Det var en av anledningarna till att vi bestämde oss för att lansera MSC-märkt barnmat. Men självklart också för att det är viktigt för barnet att äta fisk, som ju innehåller många näringsämnen. Nu kan föräldrarna servera en god fiskrätt och samtidigt bidra till att det finns fisk i våra hav för framtida generationer, säger Monica Wadell.

MSC-märket visar för konsumenten att fisken kommer från ett välskött fiske och fångats med minimal inverkan på marina ekosystem. Idag finns över 1500 MSC-märkta produkter på den svenska marknaden.

För mer information, kontakta:

Linda Sörnäs, kommunikationschef, MSC i Skandinavien och Östersjöregionen. Telefon: 0738-022503, Linda.sornas@msc.org

Minna Epps, chef för MSC i Skandinavien och östersjöregionen. Telefon: 0730-38 58 97, minna.epps@msc.org

Monica Wadell, Business Unit Manager HiPP. Telefon: 0730-221 416, monica.wadell@arvidnordquist.se


Om MSC och Hipp

Marine Stewardship Council (MSC) är en global, icke vinstdrivande organisation som administrerar världens ledande miljömärke för hållbart fiske och spårbara fiskprodukter. Produkter med det blå MSC-märket kan spåras tillbaka till ett hållbart fiske som ett oberoende organ har bedömt mot kriterierna i MSC:s miljöstandard för hållbart fiske. www.msc.org/se

HiPP är världens största tillverkare av ekologiska barnmatsprodukter. I mer än 60 år har ekologi och hållbarhet varit HiPPs ledord. HiPP tar ansvar för innehållet i barnmaten men även för hur råvarorna kommit dit, hur de skördats och växt, hur människor, djur och natur mår runtomkring. www.hippbarnmat.se


Om Marine Stewardship Council (MSC)

MSC är en internationell icke-vinstdrivande organisation vars vision är ett levande hav med fisk för både denna och kommande generationer. Därför har MSC ett miljömärknings- och certifieringsprogram som bidrar till att skapa en hållbar marknad för fisk och skaldjur.

MSC:s miljömärke på en produkt innebär att fisken eller skaldjuret kommer från ett fiske som certifierats av en oberoende certifierare enligt MSC:s vetenskapligt baserade miljöstandard för hållbart fiske. Fisken eller skaldjuret ska även vara fullt spårbar till ett hållbart fiske.


Fler än 300 fisken i över 30 länder är certifierade enligt MSC:s standard. Dessa fisken fångar runt 15 procent av den årliga globala fångsten av fisk och skaldjur. Mer än 36 000 fisk- och skaldjursprodukter världen över bär MSC:s miljömärke. För mer information besök www.msc.org/se.

Presskontakt

Linnéa Engström

Linnéa Engström

Presskontakt Programdirektör Baltic Sea region and Scandinavia +46 (0)707 333 806

Kim Rydeheim

Presskontakt Kommunikationschef Skandinavien och Baltic Sea 0703978847

MSC Certifierat hållbart fiske!

Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell oberoende organisation som arbetar tillsammans med fisken, företag, forskare, miljöorganisationer och allmänheten för långsiktigt hållbara fisken. MSC:s målsättning är att bidra till att skapa sundare hav genom att belöna hållbara fisken och påverka de val människor gör när de köper fisk och skaldjur.
MSC programmet uppnår sitt mål genom två standarder; en för hållbart och välskött fiske och en spårbarhetsstandard för handelskedjan. Granskningar utförs av tredje parts certifieringsorgan som uppfyller världens strängaste kriterier för bästa praxis. Miljömärket ger ett tydligt budskap till konsumenterna att fisken kommer från ett certifierat hållbart fiske.

Marine Stewardship Council
Kvarngatan 2
118 47 Sockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum