Nyhet -

MFB Academy Newsletter #4

Ett steg in i framtiden

Höga byggnader utan avkall på ljudkvaliteten.  

I detta nummer träffar vi MFB Academymedlemmen Klas Hagberg på Acouwood AB, som berättar vidare om kv. St Ilian. 

Nyligen färdigställdes det högsta MFBprojektet någonsin – den åtta våningar höga byggnaden kv. St Ilian 9 i Enköping. Byggnaden är ännu ett exempel på hur genuint långsiktigt utvecklingsarbete med väl genomtänkta detaljer gör det möjligt att utveckla byggbranschen mot hållbara lösningar utan att göra avkall på ljudkvaliteten.

Akustisk utmaning
En hög byggnad kräver mer omfattande stomstabilisering än lägre byggnader, vilket per automatik innebär obrutna stabiliserande väggar, både invändigt och i fasad. Detta blir alltid en akustisk utmaning på grund av transmission via kontinuerliga väggar mellan våningar. En utmaning som har krävt mycket tankemöda då målet hela tiden varit att ljudisoleringen mellan lägenheterna inte får äventyras. 

Acouwood har kontrollerat ljudisoleringen på kv. St Ilian 9 i Enköping.

För att säkerställa att alla detaljlösningar fungerar och verifiera byggnadens slutliga funktion gjordes därför en omfattande slutkontroll av ljudisoleringen av Acouwood AB i aktuell byggnad den 19 oktober 2020. Kontroller av ljud och andra funktioner sker fortlöpande på samtliga Acouwood har kontrollerat ljudisoleringen på kv. St Ilian 9 i Enköping. MFB-byggnader så att systemet verifieras och förfinas i takt med att det utvecklas. 

Bygga högt utan avkall på akustik 
Resultatet av ljudmätningarna visar att med aktuella konstruktioner så uppfylls ljudklass B i normalstora rum medan små rum under 25 m3 klarar BBR. Det blir allt vanligare med förhållandevis små sovrum och med de mätmetoder som råder idag blir det svårt att klara ljudklass B för sådana rum oavsett byggsystem. Med kv. St. Ilian har Grönbo och Masonite Beams visat att det går att bygga högt, lätt och miljövänligt utan att göra avkall på akustisk kvalitet. Med ett minimalt LCA-avtryck, effektiv projektering och hög grad av prefabricering säkerställs en god kvalitet hos slutprodukten. Med denna åttavåningsbyggnad tas ett stort steg in i framtiden. ■ 


Klas Hagberg 
Acouwood AB

MFB byggsystem har lägst klimatpåverkan

Ny studie från Svenska Miljöinstitutet: Masonite Beams Flexibla Byggsystem har lägst klimatpåverkan av de system som hittils analyserats. 

Masonite Beams driver olika utvecklingsprojekt inom ramen för MFB-Academy – ett nätverk som består av att tiotal företag med träbyggnation som fokus. Ett av dessa företag är Norrlands Trähus. Företaget har en lång historia inom träprefabricering och har under de senaste åren märkt av en ökad efterfrågan på flerbostadshus i trä – där ett lågt CO2 -avtryck står i fokus. Mot bakgrund av ökade miljökrav och ökad efterfrågan på flerbostadshus i trä, har Masonite Beams och Norrlands Trähus initierat livscykelanalysen.

MFB bäst i livcykelanalys 
I livcykelanalysen jämfördes Masonite Flexibla Byggsystem med sex andra välkända byggsystem. Rapporten kom den 4 november och visar att Masonite Flexibla Byggsystem lämnar klart minst klimatavtryck för flerbostadshus av de byggsystem som hittills har analyserats. Martin Erlandsson är affärsutvecklare på IVL Svenska Miljöinstitutet och kommenterar rapporten så här: – MFB-byggsystem har den lägsta klimatpåverkan för en byggnad som vi har analyserat hittills för referenshuset Blå Jungfrun. Byggnaden innehåller alla byggdelar samt omfattar hela livscykeln och går därmed längre än det krav på klimatdeklarationer som kommer gälla från januari 2022 för alla nybyggnader i Sverige. ■

Vi besöker uppförandet av Villa Mickelsgård 

Under slutet av november besökte Masonite Beams montaget av Villa Mickelsgård i Östersund, ett projekt inom akademin tillsammans med medlemmen Norrlands Trähus. 

Villa Mickelsgård som byggs av MFB Academy medlemmen Norrlands Trähus.

På plats utvärderades byggsystemet som Norrlands Trähus ska använda för sina kommande flerbostadshusprojekt. Villa Mickelsgård är det första skarpa projektet för den senaste versionen av bjälklagshängaren. Samverkan med medlemmarna I projektet är flera MFB Academy medlemmar inblandade. Projektet är ritat av BimWorks, dimensionerat av Bjerking och ljudkonsultation har skett tillsammans med Acouwood. Även Grönbo som är medlem i akademin har varit med och tagit fram en ny undertakshängare som användes på projektet. ■

MFB-academy - ett nätverk för framtidens byggande

Vi välkomnar QPG till MFB Academy! 

Vad erbjuder MFB Academy?
Tillgång till patenterade lösningar

 • Gemensam utveckling
 • Teknisk support
 • Nya affärsmöjligheter
 • Och mycket mer!

Läs mer här!

Samarbetspartners

QPG Arkitektur

Relaterade länkar

Ämnen

 • Byggnadsindustrin

Kategorier

 • mfb academy
 • klimat
 • masonite flexibla byggsystem
 • masonite beams
 • mfb-academy
 • miljö & energieffektivitet
 • norrlands trähus
 • hållbarhet
 • nyhet
 • lättbalk
 • referensobjekt
 • hållbart byggande

Regioner

 • Nordmaling

Presskontakt

Stefan Öijerholm

Presskontakt Försäljnings- och marknadschef 076-723 42 93

Mantas Dovidavicius

Affärsutvecklingschef 070-314 22 15

Relaterat innehåll