Skip to main content

Vetenskap, Populärvetenskap och Pseudovetenskap #forskning #vetenskap

Blogginlägg   •   Aug 06, 2013 09:23 CEST

Inte minst under sommarens nyhetstorka är det trångt i morgonprogrammens soffor, där en blandning av experter presenterar och tillfrågas om något de anser vara en framgångsfaktor för vårt välmående. Lika ofta kan vi läsa i kvällstidningarna om någon idé som ”bygger på forskning” eller på ”vetenskapliga studier” och får oss att tro att det som presenteras är helt sant och inte går att motsäga.

Tyvärr är det som presenteras i dessa sammanhang en salig blandning av Vetenskap, Populärvetenskap och Pseudovetenskap, och alltför ofta har researchers, redaktörer och reportrar inte tillräcklig kunskap för at kunna skilja på vad som är vad. Det innebär också att man inte sällan släpper fram rena felaktigheter och rent humbug i tidningar och etermedia – allt i vetenskapens namn.

Nu ska inte representanter från media hållas helt och hållet ansvariga. De som gärna vill få sina teser att framstå som vetenskapliga är ofta väldigt bra på att beskriva teserna som sådana, och ofta har de inte själva kunskapen att kunna avgöra vad som är vad.

Till er alla följer här en kort och långt ifrån fullständig kurs i ämnet:

Vetenskap

Vetenskap brukar beskrivas som en systematisk utveckling av kunskap där slutsatser dras genom att använda tydlig beskrivna och transparenta metoder och tankar. Den teori man bygger skall kunna ifrågasättas och sålunda falsifieras, genom olika former av testningar och mätningar. Det innebär att bara beskriva något, utan att kunna ge en förklaring till uppkomst, händelseförlopp, orsak, mm är snarast en anekdot, och inte en vetenskaplig beskrivning

Populärvetenskap

Populärvetenskap förutsätter vetenskap, men är ett att att ofta genom metaforer och förenklingar beskriva det vetenskapliga för att göra fenomenet enklare att förstå och mer lättillgängligt. Det innebär att det ligger ett stort ansvar på den som använder sig av populärvetenskapen att se till att man hela tiden har vetenskapen i ryggen och inte lämnar den i jakt på gillande från den tänkta publiken.

Pseudovetenskap

Pseudovetenskap har inget med vetenskap att göra. Annat att den kapar vetenskapens språk och termer i syfte att framstå som just vetenskap. Pseudovetenskapen kännetecknas av att det inte går att granska den, att alla bevis som motsäger fenomenet döljs och att personer som ifrågasätter budskapet anses ”motarbeta” dem, eller bara ”inte förstått”. De ”vetenskapliga” bevis man framför är ofta av anekdotisk karaktär, dvs man låter någon berätta om hur bra fenomenet fungerade för just den personen och sedan låter publiken tro att det skall gälla för alla. Pseudovetenskapen kan sällan uppvisa några källor till sina påståenden och blir sålunda svåra att granska och replikera på det sätt som den riktiga vetenskapen gör

_____________________________

Sammanfattningsvis kan man säga att populärvetenskap förutsätter vetenskap, medan pseudovetenskapen är en direkt motsats till vetenskap.

Vilka kända fenomen, som gärna vill framstå som vetenskapliga har vi då som vi baserat på ovanstående snarast är pseudovetenskap?

Återkommer om det!