Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Medborgarskolan deltar i Europeiskt samarbetsprojekt - NEXT STEP

NEXT STEP är ett samarbete mellan fem europeiska länder – Sverige, Norge, Belgien, Turkiet och Grekland. Syftet är att framställa ett dataspel som ska stimulera och höja språkkunskaper och riktar sig främst mot målgruppen nyanlända immigranter, men spelet kommer att vara gratis och tillgängligt för alla.

Fokus kommer vara en vokabulär som främjar möjligheterna att söka högre studier i det nya landet. Spelet ska vara ett komplement till traditionella språkkurser och även kunna användas i undervisningen.

För de grupper som ännu inte är fullt integrerade i samhället kan det vara svårt att veta vilka vägar som finns till ett nytt yrke. Spelet ska därför också hjälpa till med förståelsen för det inhemska systemet.

- Genom vår långa erfarenhet av språkträning, inte minst för nyanlända och asylsökande, ser vi behovet av hjälpmedel som på ett lustfyllt sätt bidrar till språkinlärningen, säger Helen Riise, Chef för Folkbildningsenheten på Medborgarskolan i Stockholm.

Spelet ska finnas färdigt och tillgängligt för användarna på svenska, norska, flamländska, turkiska och grekiska i slutet av 2020.

För kontakt och mer information:
Helen Riise, Chef för Folkbildningsenheten på Medborgarskolan Stockholm.

Mail: helen.riise@medborgarskolan.se
Telefon: 010-157 62 50

Ämnen


Om Medborgarskolan

Medborgarskolan är ett studieförbund som erbjuder folkbildning, uppdragsutbildningar och skolverksamhet. Vi finns över hela Sverige och ger människor möjlighet att utvecklas tillsammans med andra. Vår verksamhet bygger på en humanistisk värdegrund med individen i centrum.

www.medborgarskolan.se

Presskontakt

Anna Karlsson

Anna Karlsson

Presskontakt Kommunikatör, PR-ansvarig Medborgarskolan Förbundskansliet 072-142 99 64

Ett studieförbund med humanistisk värdegrund

Medborgarskolan finns över hela landet och våra kurser och kulturaktiviteter engagerar varje år närmare en miljon deltagare. Vår verksamhet är öppen för alla. Vår ambition är att stimulera till kunskapssökande, eget skapande och samhällsengagemang. Vi förenar trivsamma lärandeformer med höga krav på kvalitet och kompetens.