Pressmeddelande -

Daewoong Pharmaceuticals utsedd till distributionspartner för Xerclear™ i Sydkorea

Huddinge, 24 augusti 2010 - Medivir AB (Sverige) meddelade idag att man utsett Daewoong Pharmaceutical Co. Ltd till distributör av Xerclear™ med ensamrätt i Sydkorea. Enligt avtalsvillkoren kommer Daewoong att ansvara för erhållande av myndighetsgodkännanden samt för marknadsföring, försäljning och distribution av Medivirs munsårsprodukt på denna marknad. För ensamrätten kommer Daewoong att betala förskotts- och milstolpebetalningar samt försäljningsbaserad royalty till Medivir enligt ett vinstdelningsprogram.

”Vi är glada över att kunna offentliggöra detta samarbete och att vi får Daewoong som partner för Xerclear™ i Sydkorea. Vi inledde nyligen ett samarbete med Daewoong avseende MIV-210 (Hepatit B), och distributionsavtalet för Xerclear™ stärker relationen ytterligare mellan våra företag”, säger Ron Long, VD för Medivir AB.

”Medivir är en idealisk partner för oss och Xerclear™ som produkt passar utmärkt i vår portfölj. Samarbetet ger oss en ypperlig möjlighet att erbjuda sjukvårdspersonal, vårdgivare och patienter en produkt med tydliga fördelar. Vi bedömer att det finns en mycket god marknadspotential i Sydkorea för topikal behandling av återkommande läppherpes”, sammanfattar Dr. Jong-Wook Lee, VD och koncernchef för Daewoong Pharmaceutical Co. Ltd.

Om Xerclear™ 

Xerclear™ (Xerese™ i USA) – Medivirs första läkemedelsprodukt – är en patenterad kombination av 5 procent aciklovir och 1 procent hydrokortison i Medivirs egen krämformulering för topikal behandling av återkommande läppherpes (munsår). Den FDA-godkända indikationstexten anger att ”Xerclear™ är avsedd för tidig behandling av återkommande läppherpes (munsår) för att minska sannolikheten för sårbildning och för att förkorta läkningstiden hos vuxna och ungdomar (12 år och äldre)”.

Xerclear™ är den första produkten för topikal behandling som i kliniska prövningar har visat sig väsentligt minska uppkomsten av ulcerativa lesioner under en munsårsepisod (P<0,0001 jämfört med placebo).

Produkten har godkänts av FDA i USA (varumärket ”Xerese™”) och i Europa (varumärket ”Xerclear™”) och kommer att marknadsföras av Meda Pharma i Nordamerika samt av GlaxoSmithKline (under egna varunamn) i Europa och på flera nyckelmarknader. Medivir planerar att etablera fler partnersamarbeten för Xerclear™ utanför Sverige och Finland, där produkten är receptbelagd och marknadsförs och säljs av Medivir.

Om munsår

Återkommande läppherpes (munsår) är en vanlig infektion som drabbar en tredjedel av västvärldens befolkning, vilket resulterar i runt 600 miljoner episoder varje år, och 57 miljoner personer har tre eller flera episoder per år. I majoriteten av alla fall orsakas munsåret av ett herpes simplex-virus av typ 1 (HSV-1). Till skillnad från de flesta andra virus elimineras inte munsårsviruset helt av kroppens immunförsvar. I stället bildas en kronisk, latent och livslång infektion i nervknutor. Viruset kan reaktiveras längre fram och vandra tillbaka till huden – ofta runt mun och näsa – och utlösa ett återfall. Viruset reaktiveras bland annat av solbad och stress.

Produkter baserade på antivirala substanser som aciklovir, penciklovir, famciklovir och valaciklovir är de vanligaste behandlingsalternativen och hittills är Xerclear™/Xerese™ den enda tillgängliga kombinationsprodukten. Marknaden för topikala herpesläkemedel i Sydkorea uppskattas till 5 MUSD och i USA och Europa till 230 MUSD respektive 170 MUSD.

Om Daewoong Pharmaceutical Co. Ltd.

Daewoong Pharmaceutical Co. Ltd. är ett ledande koreanskt läkemedelsbolag med en årlig omsättning på 605 MUSD 2009. Bolaget rankades som störst på den sydkoreanska marknaden i fråga om totala beloppet för ansökta läkemedelssubventioneringar enligt Health Insurance Review Agency (HIRA). Daewoong har verksamhet över hela Asien och utvecklar för närvarande strategier för den globala marknaden.

Bolaget är verksamt inom forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av sjukvårdsprodukter. Företaget har ett heltäckande produktutbud för olika behandlingsområden som exempelvis infektionssjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, metabola sjukdomar, sjukdomar i det centrala nervsystemet, matsmältningsbesvär, cancer och vaccin.

Daewoongs forsknings- och utvecklingsenhet utnyttjar en lång rad innovativa metoder och har utvecklat nya produkter för viktiga behandlingsområden som till exempel EGF för mukosit och sår samt WP05195 för neuropatisk smärta.

Dessutom har Daewoong ingått flera framgångsrika samarbeten med multinationella läkemedelsbolag och lanserat många storsäljande produkter på den koreanska marknaden. Bolaget har haft en stark tillväxt tack vare sin fokusering på försäljning och marknadsföring med en omfattande portfölj av både innovativa och generiska receptbelagda läkemedel som bas.

Mer information om Daewoong Pharmaceutical Co. Ltd., finns på bolagets

webbplats: www.daewoong.co.kr  

Om Medivir

Medivir utvecklar läkemedel med primärt fokus inom infektionssjukdomar baserat på bolagets djupa kunskap om enzymerna proteas och polymeras som läkemedelsmål. Målsättningen är att bli ett lönsamt specialistläkemedelsföretag med stark forskningsbas. 

Medivir noterades på Stockholmsbörsen 1996.

För mer information om Xerclear™ kontakta:

Eva Arlander, direktör Medivir Pharma, +46 702 556 855

Johan Inborr, affärsutvecklingschef Medivir Pharma, +46 708 853 893

 

För finansiell och investerarinformation kontakta:

Rein Piir, finansdirektör och ansvarig för IR-frågor Medivir, +46 708 537 292.

 

För allmän information, vänligen se bolagets webbplats:

www.medivir.se

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Kategorier

  • munsår
  • munherpes
  • xerclear
  • herpes
  • herpes labialis
  • lipsovir
  • medivir
  • daewoong

Medivir utvecklar läkemedel med primärt fokus inom infektionssjukdomar baserat på bolagets djupa kunskap om enzymerna proteas och polymeras som läkemedelsmål. Målsättningen är att bli ett lönsamt specialistläkemedelsföretag med stark forskningsbas. 

Medivir noterades på Stockholmsbörsen 1996.

Relaterat innehåll