Blogginlägg -

Kanske Årets Mångfaldssmarta Projektledare bör vara ett av MINEs årliga pris i fortsättningen?

 Jag har pratat med Sabina Hadzajlic som är projektledare för mångfaldsprojektet i Familjen Helsingborg och samordnar arbetet för de elva kommuner i Nordvästra Skåne som ingår i samarbetet. Familjen Helsingborg har sex stycken målområden varav öppenhet och inkludering är ett. Projektgruppen består av HR-medarbetare från de olika kommunerna och i samarbete med HR-cheferna driver de frågorna på ett effektivt sätt i sina enskilda kommuner. Projektet fokuserar på att Familjen Helsingborg ska bli en ännu mer öppen och inkluderande region samt att personalsammansättningen i kommunerna ska spegla befolkningen som bor där.

Projektgruppen har olika tillvägagångssätt för att arbeta med frågorna. Men deras fokus ligger framförallt på ettutåtriktat arbete där de vill motivera chefer och HR-medarbetareatt sprida kunskapen. Sabina, tillsammans med sin projektgrupp, tror att det är så som de kan göra mest skillnad för hela organisationen och kommunerna i stort. Deras aktiviteter är bland annat att medverka på årets HR-dag, inflationsföreläsningar i Mångfaldsveckan som anordnas av Helsingborgs Stad, mångfaldsrapportering, samarbete med mentorskapsprogram, och utbildningsprogrammet Framtidens Chefer samt priset Årets Mångfaldsinitiativ. Årets Mångfaldsinitiativ ges till den chef, medarbetare eller arbetsgrupp i någon av kommunerna som på något sätt påverkat mest under året gällande inkludering av ALLA. Ett pris som i fortsättningen ska kallas Årets Initiativ då Sabina med projektgrupp känner att mångfald har blivit förknippat med endast etnisk bakgrund, medan de vill arbeta bredare än det med mångfald på alla nivåer. Priset delas sedan ut under ett styrelsemöte där politiker från kommunerna finns – då lyfts frågan fram till högsta nivå direkt!

Att lyfta frågan till högsta nivå gör att fler i kommunerna blir delaktiga i Familjen Helsingborgs inkluderingsarbete. Då det finns så många anställda i kommunerna så är det omöjligt att nå ut till alla och man måste hitta tillvägagångssätt för att nå ut till så många som möjligt, menar Sabina. Politikerna måste därför blandas in då respektive kommuns mål inte alltid har denna fråga som en av huvudfrågorna, något som Sabina och hennes projektgrupp inte kan styra över mer än att belysa frågan och inspirera till förändring. Det här året har de arbetat mycket med att analysera det som uppnåtts så de kan utveckla projektet och bli ännu bättre.

Mångfaldsprojektet i Familjen Helsingborg är en hjärtefråga för Sabina såväl för hennes projektgrupp. Kanske detta gedigna initiativtagande skulle fått pris som Årets Mångfaldssmarta Projektledare då det är Sabinas, med projektgrupps, insatser gällande ämnet som ska lyftas fram.

Ämnen

  • Minoriteter

Kategorier

  • mångfaldspris

Regioner

  • Malmö

Presskontakt

Elen Kifle

Presskontakt Verksamhetsansvarig Presskontakt, medlemskap 070 - 963 18 70

Relaterat innehåll