Pressmeddelande -

Årsredovisning Online inför stöd för helt digital årsredovisning

Årsredovisning Online har haft stöd för digital inlämning till Bolagsverket från allra första dagen den tjänsten öppnande. Nu är Årsredovisning Online först ut med en helt digital kedja där årsredovisningen och eventuell revisionsberättelse kan skrivas under elektroniskt med BankID.

När en årsredovisning lämnas in digitalt till Bolagsverket så signerar VD eller en styrelseledamot fastställelseintyget elektroniskt med BankID i samband med inlämnandet. Årsredovisningen skrivs dock fortfarande ut på papper och undertecknas av styrelsen och eventuell VD. Detta är originalet och sparas hos företaget.

Årsredovisning Online erbjuder nu möjligheten att upprätta ett helt digitalt original, där samtliga parter skriver under årsredovisningen elektroniskt med BankID.

“I och med detta så har vi helt arbetat bort utskrivna papper. När årsredovisningen är klar och signerad av samtliga kan kunden lämna in den digitalt till Bolagsverket, samt ladda ner sitt digitala original som är elektroniskt sigillerat och komplett”, säger Johan Grufman, grundare av Årsredovisning Online.

Det betyder också att problemet med att samla in underskrifter på ett utskrivet papper är borta. Via en länk kan samtliga parter snabbt granska och skriva under utan att ens ha ett konto i Årsredovisning Online.

“Vi ser att detta kraftigt kan förenkla för bolag med flera styrelseledamöter och för redovisningskonsulter som upprättar årsredovisningen. Istället för att jaga underskrifter med papper och penna, så ber man bara parterna att granska via webben och sedan signera med BankID”, säger Johan Grufman.

Självklart kvarstår även möjligheten att upprätta ett original på papper precis som tidigare.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Företagsinformation

Årsredovisning Online är en webbtjänst för att snabbt och enkelt skapa en årsredovisning enligt K2-regelverket för aktiebolag. Tjänsten drivs av Mirendo AB.

Presskontakt

Mats Sigge

Presskontakt Grundare 08-12454647

Johan Grufman

Presskontakt Grundare 08-12454647

Relaterat innehåll