Pressmeddelande -

Framgångsrikt år för Mittuniversitetet

Mittuniversitetet lämnar ett strålande år bakom sig. Fler studenter, ökad extern forskningsfinansiering och ett positivt ekonomiskt resultat på 67 miljoner kronor är några exempel ur årsredovisningen för 2009, som universitetsstyrelsen fastställde idag.

– 2009 var ett framgångsår med en mycket positiv utveckling för både forskning och utbildning. Det är ett resultat av stora ansträngningar inom universitetet och av att vi kunnat svara upp mot de behov av högre utbildning som lågkonjunkturen har fört med sig¸ konstaterar rektor Anders Söderholm.

– När det gäller forskningen så gläds vi åt att vi ökat andelen externfinansierad forskning från 39 procent 2008 till 47 procent för 2009. Det visar att vi har en god samverkan och att omvärlden har förtroende för Mittuniversitetets forskning.

Studenterna ökade under året med trettio procent. Distansstudenter står för en stor del av ökningen. Många av dem läser helt nätbaserade kurser och kan på så sätt upprätthålla ett yrkes- och familjeliv på hemorten samtidigt som de studerar.

Mittuniversitetet har under 2009 befäst sin ställning som landets främsta leverantör av distansutbildning, drygt hälften av studenterna läser nu på distans. Styrelsen beslutade idag att satsa 2,5 miljoner kronor i strategiska resurser för att ytterligare vidareutveckla distansutbildningen.

– Vi ska utveckla både teknik, pedagogik och driftssystem för att höja distansutbildningen till nationell excellens, säger Anders Söderholm.

Frågor kan ställas till:
Anders Söderholm, 070-322 8640. E-post: anders.soderholm@miun.se

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • framgångsår

Regioner

  • Jämtland

Kontakter

Ronney Wickzell

Presskontakt Presskommunikatör Press- och mediafrågor 010-142 81 72

Kicki Strandh

Presskontakt Kommunikationschef 060-14 88 14

Krister Holm

Presskontakt Skribent och webbredaktör 063-165716

Relaterat innehåll