Gå direkt till innehåll
Lars Råden. Foto: Solna stad
Lars Råden. Foto: Solna stad

Pressmeddelande -

50 miljoner mer till förlossningsvården i Stockholm

Idag har avtalsutskottet i Region Stockholm beslutat att höja ersättningen per förlossning med 2000 kr. Totalt beräknas det ge drygt 50 miljoner extra till förlossningsvården per år. Ersättningen gäller retroaktivt från 1 januari. Senaste höjningen var 2018 och då med 2000 kr.

- Det är väldigt bra att vi nu höjer ersättningarna för förlossningen, det kommer ge bättre förutsättning får vår fantastiska personal att ytterligare förbättra förlossningsvården. Ett tillskott på 50 miljoner extra om året tror vi är en viktig och nödvändig förstärkning, säger Lars Rådén (M), ordförande i avtalsutskottet.

Mellan åren 2015 till 2020 har förbättringsarbetet lett till ökad kvalitet inom barns- och kvinnors hälsa vilket syns i förbättrade värden för ett antal nyckeltal. Ett par exempel är andelen kvinnor som är mycket nöjda med sin förlossning ökat, andelen som gjort eftervårdsbesök har ökat och andel som fått allvarliga bristningsskador minskat.

- Under de senaste fem åren har andelen som är mycket nöjda ökat, andelen som gjort eftervårdsbesök ökat och andel som fått bristningsskador minskat. Det är resultatet av mycket hårt arbete inom förlossningsvården. Jag är stolt men inte nöjd, säger Lars Rådén.

Fakta:

Vårdval förlossning infördes år 2009. År 2012 höjdes ersättningen med 1,8 procent. År 2017 beslutades om en ersättningshöjning om 5 procent fördelad i ett par steg, I ett första steg höjdes ersättningen inom förlossning med 5 procent från och med 1 oktober 2017. I steg två skedde ytterligare en höjning av ovan nämnda ersättning med 5 procent från och med 1 maj 2018. På totalen från och med 2019 blev således utfallet en ramhöjning på 120 miljoner kronor.

Från och med 1 juli höjs ersättningarna med ytterligare 4 procent, vilket motsvarar ungefär 50 miljoner kronor per år. En större grundlig utvärdering av ersättningarna ska göras under andra halvan av 2022 enligt plan. Höjningen sker retroaktivt från 1 januari.

Förlossningar 2020 (2019)

Södersjukhuset: 7 585 (-246)
Södertälje sjukhus: 2 405 (+154)
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: 3 269 (+86)
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge: 4 571 (+227)
Danderyds sjukhus: 6 350 (-380)
BB Stockholm: 4 182 (+198)
Totalt: 28 362 (+39).

Nyligen togs också siffror fram för Sverige som helhet och Stockholm i synnerhet gällande tre viktiga nyckeltal.


Region Stockholm 2015 Region Stockholm 2020 Förändring i % Snittet i Sverige 2015 Snittet i sverige 2020 Snittet förändring i %
Andel kvinnor som gjort eftervårdsbesök 68,3% 79,5% 16,4 % 79,3 86,6 9,2 %
Andel bristningar vid icke-instrumentell förlossning 3,4% 2,2% -35,3 % 2,5 2 -20 %
Andel kvinnor som var mycket nöjda med sin förlossning 73,1% 76,6% 4,8 % 70,6 73,1 3,5 %

Källa: Svenskt graviditetsregister 2021-04-21.

Ämnen

Taggar

Regioner


Moderaterna styr Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön koalition som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och utvecklingen i Stockholmsregionen.

Presskontakt

Daniel Frisén

Daniel Frisén

Pressekreterare (M) Sjukvårds- och fastighetsfrågor 070-737 61 14

Moderaterna i Region Stockholm

Moderaterna styr Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön koalition som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och utvecklingen i Stockholmsregionen.

Pressjournummer: 08-737 33 33

Moderaterna i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
104 22 Stockholm
Sverige