Gå direkt till innehåll
Grönt ljus för utveckling av Norra Hagastaden

Pressmeddelande -

Grönt ljus för utveckling av Norra Hagastaden

Nu kan Norra Hagastaden utvecklas med 3000 nya bostäder,samtidigt som möjligheter för att utveckla forskning och utbildning säkras. Region Stockholm och Solna stad har kommit överens om principerna för den första utvecklingen av Norra Hagastaden, som omfattar 1000 nya bostäder, lokaler för vård, utbildning och andra verksamheter, förskola och LSS-lägenheter. Första beslutet om principöverenskommelsen  förväntas fattas Fastighets- och servicenämnden i slutet av augusti. 

– Det här är en viktig milstolpe för att fortsätta arbetet för att utveckla Norra Hagastaden till ett område för ledande life-science samtidigt som vi säkrar tusentals nya bostäder. Samtidigt säkras finansiering upp för att fortsätta utveckla våra sjukhus, säger Charlotte Broberg (m), fastighets- och serviceregionråd.

Området börjar utvecklas från söder till norr, vilket blir en naturlig förlängning av de nybyggda områdena i Stockholms stad. Detaljplanearbetet börjar i år och förväntas vara färdigt 2023.

– Det är glädjande att utvecklingen av Norra Hagastaden äntligen kommer igån. Det skapar nya förutsättningar för nya bostäder och arbetsplatser i nslutning till utbyggnaden av den nya tunnelbanan till Arenastaden, vilket kommer att säkra Hagastaden som ett av Europas ledande life science-områden, säger Pehr Granfalk (m) kommunstyrelsens ordförande i Solna.


Fakta:

Regionen och Staden ska tillsammans verka för att området för detaljplan 1 detaljplaneras för minst:

99 000 kvm ljus BTA bostäder

25 000 kvm ljus BTA lokaler.

Därutöver skall detaljplanen möjliggöra cirka 67 000 – 87 000 kvm ljus BTA för vård mm

Detaljplanen föreslås omfatta ett område med cirka åtta till tio kvarter längs Eugeniavägen och Hälsingegatan som möter upp den utbyggnad som nu sker och har skett inom Karolinskas sjukhusområde i Solna övriga Hagastaden.

Arbetet med detaljplan 1 och tillhörande utredningar beräknas pågå under cirka 20-30 månader

Ämnen

Kategorier

Regioner


Moderaterna styr Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön koalition som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och utvecklingen i Stockholmsregionen.

Presskontakt

Linnea Lundgren

Pressekreterare (M) Finansroteln +46 70 737 57 53

Moderaterna i Region Stockholm

Moderaterna i Region Stockholm.

Pressjournummer: 08-737 33 33

Moderaterna i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
104 22 Stockholm
Sverige