Gå direkt till innehåll
Hemförlossning blir möjligt i Region Stockholm

Pressmeddelande -

Hemförlossning blir möjligt i Region Stockholm

Avtalsutskottet godkänner tilläggsuppdraget om hemförlossning inom vårdval förlossning från Karolinska Universitetetssjukhuset Huddinge.

Vårdval förlossning har sedan november 2019 tillåtit tilläggsuppdraget för hemförlossning från vecka 37 i graviditeten till vecka 41+6. Under avtalsutskottets sammanträde på onsdagen 3 februari kunde avtalsutskottet med glädje godkänna Karolinska Universitetetssjukhuset Huddinges ansökan om hemförlossning, vilket nu ger möjligheten till att föda hemma.

Patient inom tilläggsuppdrag hemförlossning ska vara folkbokförd inom Region Stockholm, vara frisk omföderska och ha genomgått mödrahälsovårdens basprogram med normala fynd under graviditet. Utöver detta ska vårdgivaren göra en medicinsk läkarbedömning av patientens möjlighet att omhändertas inom tilläggsuppdraget.

  • Karolinska sjukhuset har det senaste året bedrivit hemförlossningsverksamhet i liten skala inom projektet ”Min barnmorska”. Med detta beslut kommer Karolinska Huddinge även framgent kunna erbjuda friska omföderskor hemförlossning på ett tryggt och säkert sätt. Med anledning av pandemin har man också sätt att efterfrågan på hemförlossning ökat och detta är en viktig valfrihetsfråga, säger Lars Rådén, Ordförande i Avtalsutskottet (M)

Karolinska Universitetssjukhuset bedriver idag förlossningsverksamhet inom både basuppdrag och utökat förlossningsuppdrag. Sjukhuset har ett avtal på siten Solna och ett avtal på siten Huddinge. Verksamheten inom tilläggsuppdrag hemförlossning kommer att utgå ifrån Huddinge sjukhus, i Flemingsberg.

Kort fakta om tilläggsuppdrag hemförlossning

Tilläggsuppdrag hemförlossning innefattar förlossningsvård i patientens hemmiljö från och med vecka 37+0 till och med vecka 41+6.

Patient inom tilläggsuppdrag hemförlossning måste uppfylla följande kriterier:

  • Vara folkbokförd inom Region Stockholm
  • Vara frisk omföderska,
  • Ha genomgått mödrahälsovårdens basprogram med normala fynd under graviditet.

Utöver detta ska vårdgivaren göra en medicinsk läkarbedömning av patientens möjlighet att omhändertas inom tilläggsuppdraget. För tilläggsuppdrag hemförlossning ska vårdgivaren säkerställa kapacitet minst 40 veckor om året med maximalt två listade hemförlossningar per vecka.

Vid kapacitetsbrist har Vårdgivaren rätt att prioritera förlossningsvård på sjukhus framför förlossningsvård i hemmet.

Verksamheten ska genomsyras av den specifika kompetens barnmorskan har om den normala graviditeten och förlossningen.

Ersättning och kostnader för Regionen

Vårdgivare inom vårdvalet ersätts per förlossning och beslutet påverkar därför inte ekonomiskt utfall inom området. Finansiering kan därmed ske inom ram.

  • Episodersättning för förlossning i tilläggsuppdrag hemförlossning 27 624 kronor
  • Episodersättning när påbörjad förlossning i hemmiljö överförs och avslutas på en annan förlossningsklinik 8 278 kronor

I episodersättningen för förlossning i tilläggsuppdrag hemförlossning ingår hembesök av barnmorska under graviditet, förlossningsvård i hemmiljö i samband med förlossningen samt eftervård och ett barnläkarbesök.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Moderaterna styr Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön koalition som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och utvecklingen i Stockholmsregionen.

Kontakter

Pressjour

Pressjour

08-12343720

Moderaterna i Region Stockholm

Moderaterna i Region Stockholm.

Pressjournummer: 08-12343720

Moderaterna i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
104 22 Stockholm
Sverige