Gå direkt till innehåll
Tobias Nässén (M), vård- och valfrihetsregionråd
Tobias Nässén (M), vård- och valfrihetsregionråd

Pressmeddelande -

VÅRDNOTAN FÖR SKJUTNINGARNA I STOCKHOLM: MINST 100 MILJONER KRONOR

De senaste tio årens skjutningar har kostat skattebetalarna i Stockholms län 100 miljoner kronor. Detta är resurser som hade kunnat gå till annan vård, t ex motsvarar 100 miljoner kronor 100 000 vanliga läkarbesök.

Utvecklingen måste brytas, samtidigt som sjukhusen ska vara säkra. Moderaterna kräver strängare straff och utbyggd kameraövervakning för ökad trygghet. Alla människor ska vara trygga och säkra inklusive vårdpersonal som räddar liv efter knivskärningar och skjutningar.

Under det senaste decenniet har vården av de som skadats genom skjutningar eller knivskärningar kostat regionens skattebetalare mer än 100 miljoner kr. Det är pengar som hade kunnat göra stor nytta i övrig sjukvård eftersom vård för skjutningar är väldigt kostsam, både i lidande och i otrygghet men också i reella ekonomiska termer. Det är en utveckling som går åt helt fel håll, säger Tobias Nässén (M) vård- och valfrihetsregionråd i Region Stockholm.

Fakta:

Nya siffror från Socialstyrelsen visar att antalet personer som vårdats för skottskador i Stockholms län mer än tredubblats från 16 personer år 2009 till 54 personer 2019. Utvecklingen går åt fel håll och fler åtgärder måste sättas in för att vända utvecklingen.

Nedan återges det totala antalet personer som vårdats i öppen- eller slutenvård för skottskador under de senaste 10 åren, fördelat per år och Stockholms län respektive riket.

I år har traumacentrum vid Karolinska sjukhuset behandlat 38 patienter för skottskador, till en total kostnad på 10 106 306 kr och ett genomsnittligt antal vårddygn på 6,5 dygn per patient. Detta innebär att den genomsnittliga kostnaden för att behandla en patient med skottskador är näst intill 266 000 kr. Antal personer vårdade för skottskador i öppen- eller slutenvård per år. Källa: Socialstyrelsen

Totalt har det i Stockholms vård (öppen + slutenvård) under de tio senaste åren vårdats 400 personer för skottskador efter överfall. Detta innebär att den totala kostnaden (med utgång i genomsnittskostnaden per vårdtillfälle ovan) kan uppskattas till över 100 miljoner kr för de senaste tio åren (106 382 000 kr).

Denna summa kan sättas i perspektiv till andra kostnader i vården. Under de senaste tio åren har alltså kostnaden för skottdåden för Stockholms skattebetalare kostat motsvarande:

  • 74 sjukskötersketjänster (årskostnad)
  • Driftskostnaderna för knappt 4 vårdcentraler under ett år
  • Knappt 10 000 besök per år hos en läkare på en husläkarmottagning (baserat på siffra från HSF från 2018 på att kostnaden för HSF per läkarinsats i snitt ör 1 064 kr). Det innebär alltså att skottlossningarna under den tio senaste åren kostat Stockholms skattebetalare nästan 100 000 läkarbesök. 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Moderaterna styr Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön koalition som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och utvecklingen i Stockholmsregionen.

Kontakter

Emil Johansson

Emil Johansson

Presskontakt Region Stockholm +46 70-737 76 33

Moderaterna i Region Stockholm

Moderaterna i Region Stockholm.

Pressjournummer: 08-737 33 33

Moderaterna i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
104 22 Stockholm
Sverige