Gå direkt till innehåll
Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad
Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad

Pressmeddelande -

960 nya bostäder, kontor, verksamhetslokaler och förskolor i Liljeholmen

Den 1 februari 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om att anta en ny detaljplan för Marievik 15 m fl. i stadsdelen Liljeholmen. Totalt omfattar planen cirka 960 bostäder, kontor, verksamhetslokaler, förskolor och allmänna bryggor.

- Förslaget är ett välkommet tillskott av nästan tusen bostäder i ett av Stockholms finare lägen längs med Liljeholmsviken. Inte bara förändras ett industriområde präglat av kontor och parkeringshus till en levande stadsdel med förskolor, verksamhetsytor och publika bryggor. Marievik kommer när det står färdigt att utgöra en fantastisk årsring i vår växande stad, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad.

  Fakta:

  Planförslaget för Marievik 15 m.fl. i stadsdelen Liljeholmen syftar till att skapa en tät, levande och upplevelserik stadsmiljö genom funktionsblandning och hög arkitektonisk kvalitet i byggnader och offentliga rum. Förslaget möjliggör cirka 960 bostäder som planeras att upplåtas med bostadsrätt, tre förskolor och cirka 27 000 kvm nya verksamhetslokaler. Viss kontorsbebyggelse och ett parkeringshus rivs för att ge plats för bostadskvarteren. Övriga kontorsbyggnader bevaras för olika typer av verksamheter och medges utökad byggrätt. Området tillgängliggörs för allmänheten genom att nya offentliga platser och målpunkter tillskapas; torg, park och ett utvecklat kajstråk. Längs kajen anläggs en ny bad- och brygganläggning som en ny målpunkt i området. All mark inom planområdet är idag privatägd. Vattenområdet ägs av staden respektive Trafikverket. Detaljplanen förutsätter att strandskyddet upphävs för mark- och vattenområde inom delar av planområdet.

  Ämnen

  Regioner


  Stockholm ska vara en trygg, innovativ och växande storstad med möjligheter för alla. Moderaterna har kraften att leda oss dit.

  Kontakter

  Moderaternas pressjour

  Moderaternas pressjour

  Presskontakt 08-508 29 222
  Dalila Alibasic

  Dalila Alibasic

  Presskontakt Pressekreterare +46761229146

  Kraft att leda Stockholm

  Stockholm ska vara en trygg, innovativ och växande storstad med möjligheter för alla. Moderaterna har kraften att leda oss dit.

  Moderaterna i Stockholms stad
  Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
  105 35 Stockholm