Gå direkt till innehåll
Alliansen kräver fler svar om Stockholms framtida avloppsrening- ett haveri som saknar motstycke

Pressmeddelande -

Alliansen kräver fler svar om Stockholms framtida avloppsrening- ett haveri som saknar motstycke

Idag måndag den 19 februari 2024 skulle kommunfullmäktige fattat beslutet om den största fördyringen i Stockholms historia, Stockholms framtida avloppsrening (SFA). Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna valde tillsammans att återremittera ärendet. Det innebär att majoriteten behöver komplettera underlaget innan dess att det återigen kan behandlas av kommunfullmäktige. Förhoppningen är att man genom återremissen kan få större klarhet i vad som föranlett fördyringarna.

Att bifalla den största fördyringen i Stockholms historia utan att veta vad den beror på är inte att ta ansvar för Stockholms ekonomi eller Stockholmarnas VA-avgift. Beslutsunderlaget behöver kompletteras med en mycket tydligare redogörelse för hur kostnadsökningarna uppstod, när de uppstod och vad de beror på, samt hur framtida kostnadsökningar kan förhindras. Det behöver också framgå hur VA-taxan kommer att påverkas av kostnadsökningarna samt hur stor kostnaden för projektet beräknas bli vid om den redovisas i prisnivå för februari 2024 och inte för mars 2023, som nu är fallet.

- Att bifalla den största fördyringen i modern tid – utan att kommunfullmäktige fått veta vad fördyringarna beror på – är inte att ta ansvar för Stockholms ekonomi. Jag är därför nöjd över att vi i alliansen kunnat återremittera ärendet till dess allt är klarlagt, säger Christofer Fjellner (M), Oppositionsborgarråd Stockholms stad.

- Återigen drabbas stockholmarna av en mångmiljardnota och det rödgröna styret rycker på axlarna. Det har blivit övertydligt att staden måste ändra sitt arbetssätt. Stockholms stad behöver externa granskare i alla större projekt, som kan stoppa förseningar och fördyringar av det här slaget, säger Jan Jönsson (L), borgarråd Stockholms stad.

- Stockholm är en stark kandidat till världsrekordet i krisande infrastrukturprojekt. Det nya avloppssystemet, som gått från en startnota på cirka sex miljarder till över 22 miljarder, är inget undantag. Fördyringar av denna storlek på så kort tid saknar motstycke. Detta riskerar enorma konsekvenser för skattebetalarna, för alla stockholmare när de ska använda toaletten och för miljön, säger Jonas Naddebo (C) Gruppledare Centerpartiet.

- Projekt i denna skala förutsätter samförstånd mellan alla våra olika partier och en gemensam hantering för stockholmarnas bästa. Staden behöver ta fram förslag på strukturer som krävs för att vi i framtiden ska kunna hantera större projekt som sträcker sig över flera mandatperioder utan att stockholmarna ska behöva betala för rent ut sagt kass projektstyrning. Här måste staden bli bättre – oavsett majoritetskonstellationer säger Nike Örbrink (KD) gruppledare Kristdemokraterna.

Fakta

En återremiss kan begäras av en minoritet motsvarande en tredjedel av ledamöterna när kommunfullmäktige sammanträder. Ett ärende kan återremitteras av kommunfullmäktige en gång.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stockholm ska vara en trygg, innovativ och växande storstad med möjligheter för alla. Moderaterna har kraften att leda oss dit.

Kontakter

Dalila Alibasic

Dalila Alibasic

Presskontakt Pressekreterare +46761229146
Moderaternas pressjour

Moderaternas pressjour

Presskontakt 08-508 29 222

På stockholmarnas sida

Moderaterna kommer alltid vara på stockholmarnas sida.

Moderaterna i Stockholms stad
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm