Gå direkt till innehåll
Anna König Jerlmyr: Ett viktigt steg för en effektiviserad polisorganisation

Pressmeddelande -

Anna König Jerlmyr: Ett viktigt steg för en effektiviserad polisorganisation

Socialroteln, Stockholms stad
Socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M)

Idag presenterade polisorganisationskommittén sitt betänkande kring polisens nya organisation. Förutom att 21 myndigheter blir en så lämnas förslag på effektivare styrning, tydligare ansvarsfördelning och bättre resursfördelning. Det nya förslaget har ett viktigt helhetstänk kring polisens verksamhet, därför välkomnar jag Polisorganisationskommitténs betänkande, säger Anna König Jerlmyr (M) polisstyrelsens ordförande i Stockholms län.

– Det är viktigt att Polisen effektiviserar och förbättrar sin verksamhet. Jag är övertygad om att det nya förslaget skapar förutsättningar för en mer effektiv organisation med tydligare ansvarfördelning och direktiv, säger Anna König Jerlmyr (M) polisstyrelsens ordförande i Stockholms län.

 – Det är bra att man valt att utgå från den lokala polisverksamheten i betänkandet. Det är viktigt att se att olika orter har olika förutsättningar och att det inte går att jämföra Stockholm med t ex Gotland, säger Anna König Jerlmyr (M) polisstyrelsens ordförande i Stockholms län.

– Polisen är en viktig aktör i samhället, men för att åstadkomma långsiktiga resultat så krävs samarbete med andra aktörer så som kommuner och andra myndigheter. Det är därför bra att betänkandet lyfter fram vikten av samarbete inom polisens organisation, säger Anna König Jerlmyr (M) polisstyrelsens ordförande i Stockholms län.

Fakta:
Betänkandet har föregåtts av en parlamentarisk kommitté där alla riksdagens partier funnits representerade. 

I betänkandet som presenterades idag föreslås att Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL), de 21 polismyndigheterna samt Rikspolisstyrelsen blir en gemensam myndighet. Syftet är att få en tydligare ansvarsfördelning och styrning samt en bättre resursfördelning i hela Sverige.  Vikten av samarbete poängteras, speciellt med kommunerna. Genom tydligare ansvar och direktiv så underlättar man även kontakten med andra myndigheter, exempelvis Åklagarmyndigheten.

För mer information och presskontakt:
Håkan Filipsson, pressansvarig, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222

Ämnen

Taggar

Regioner


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Presskontakt

Edward Tovi

Edward Tovi

Presskontakt Pressekreterare för finansborgarrådet Anna König Jerlmyr 076-122 92 02
Oskar Rådehed

Oskar Rådehed

Presskontakt Pressekreterare för stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson och finansborgarrådet Anna König Jerlmyr 076-122 91 26
Erik Engstrand

Erik Engstrand

Presskontakt Pressekreterare för bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin och stadsdelsnämndsordföranden 076-122 91 40
Moderaternas pressjour

Moderaternas pressjour

Presskontakt 08-508 29 222