Gå direkt till innehåll
Anna König Jerlmyr (M): Allt färre hemlösa stockholmare på härbärgen

Pressmeddelande -

Anna König Jerlmyr (M): Allt färre hemlösa stockholmare på härbärgen

Socialroteln, Stockholms stad
Socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M)

2012 års statistik över härbärgesutnyttjandet visar att allt färre hemlösa stockholmare bor på akutboenden. Jämfört med 2011 har antalet individer minskat med 379 personer. Mellan år 2003 till 2012 har det totala antalet individer minskat från 2449 till 1372 personer, vilket är en minskning med 44 procent.

– Stockholms stad har under de senaste åren arbetat målmedvetet för att minska den akuta hemlösheten, vilket nu även visar sig i vår statistik. Vi ser nu att antalet unga som är i behov av akutplatser minskar, vilket är glädjande eftersom vi satsat särskilt på att unga människor inte ska bo på härbärge, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M)

– Allt färre hemlösa bor idag på akutboenden, vilket är en trend vi har sett under de senaste åren. Det visar att stadens arbete ger resultat.  Att fortsätta arbetet med att kunna erbjuda andra mer varaktiga och långsiktiga lösningar för stadens hemlösa är ett prioriterat uppdrag, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Fakta:
Vid socialnämnden den 16 april presenteras 2012 års härbärgesstatistik över antalet nyttjade platser. Statistiken visar det faktiska utnyttjandet av akutplatser i Stockholms stad under 2012.

  • Stockholms stad levde upp till stadens tak-över-huvudet-garanti till 100 procent.
  • Totalt 1 372 individer nyttjade plats vid stadens akutboende under 2012. År 2011 var motsvarande siffra 1 751 personer. En minskning med 379 personer.
  • Jämfört med 2003 har det totala antalet individer under ett år minskat med 44 procent.
  • Antalet personer som var 65 år eller äldre minskade från 105 under 2011 till 83 under 2012.
  • Antalet personer under 24 år minskade från 85 personer 2011 till 50 personer 2012.
  • Majoriteten är i åldersintervallet 40 år till och med 59 år (knappt 52 procent)
  • 18 procent av det totala antalet individer var kvinnor.
  • Under året fanns 171 ordinarie platser. Utöver ordinarie platser fanns 36 extraplatser.

Presskontakt:
Therez Olsson, pressekreterare, 076-12 29 200 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222

Ämnen

Kategorier

Regioner


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Presskontakt

Erik Engstrand

Erik Engstrand

Presskontakt Pressekreterare 076-122 91 40
Moderaternas pressjour

Moderaternas pressjour

Presskontakt 08-508 29 222

Andreas Hamrin

Presskontakt Kommunikationschef 076-122 91 39

Kraft att leda Stockholm

Stockholm ska vara en trygg, innovativ och växande storstad med möjligheter för alla. Moderaterna har kraften att leda oss dit.

Moderaterna i Stockholms stad
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm