Gå direkt till innehåll
Anna König Jerlmyr (M)/ Christoffer Järkeborn (M): Nu ska rökningen minska bland unga på Södermalm

Pressmeddelande -

Anna König Jerlmyr (M)/ Christoffer Järkeborn (M): Nu ska rökningen minska bland unga på Södermalm

Socialroteln, Stockholms stad
Socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M)

Södermalms stadsdelsnämnd
Ordförande Södermalms stadsdelsnämnd Christoffer Järkeborn (M)

Under fyra år ska ett pilotprojekt drivas på Södermalm för att minska rökning bland barn och unga. Projektets övergripande mål är att minska antalet tobaksdebutanter i tidig ålder. Vid socialnämndens sammanträde den 16 april fattades beslut om att finansiera Södermalms pilotprojekt med 300 000 kronor.  

– Alldeles för många ungdomar röker idag. Stockholmsenkäten visar att antalet unga som röker på Södermalm ligger högt jämfört med andra delar av Stockholm. Bland flickor i årskurs nio uppger femtio procent fler än genomsnittet i Stockholms län att de röker. Det är viktigt att vi gör allt vi kan för att detta ska minska, säger ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd Christoffer Järkeborn (M).

– Från socialnämndens sida vill vi stödja Södermalms ambitiösa plan för att minska antalet unga som röker. Jag hoppas att projektet leder fram till att vi sen kan sprida framgångsrika metoder och insatser som gör att unga avstår från tobak i hela Stockholm, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Fakta:
Stadsdelen Södermalm förbereder en fyraårsplan för att minska tobaksbruket på Södermalm. Där ingår tre huvuddelar i linje med regeringens tobakspolitiska program.

1.  Minska antalet tobaksdebuter bland barn och unga.

2.  Minska antalet rökande bland de grupper som röker mest t ex Socialpsykiatrins klienter

3.  Fler tobaksanvändare ska erbjudas rökavvänjning samt stöd till rökstopp.

Det övergripande syftet för Södermalms stadsdelsnämnd är att bidra med stödjande och förstärkande åtgärder i form av information, kunskaper, arrangemang och metoder i syfte att minska tobaksbruket bland ungdomar socialpsykiatrins klienter. Avsikten är att inom ramen för Södermalms lokala brottsförebyggande råd (Söderandan) fokusera på och förstärka det tobaksförebyggande arbetet ytterligare genom en bred satsning för att successivt mobilisera alla goda krafter och använda sig av metoder som är beprövade och effektiva.

Projektet vänder sig till skola, fritidsverksamheter, föräldrar, volontärpoliser, ideella organisationer, ungdomsmottagning, stadsdelsförvaltningens personal, socialpsykiatrins klienter.

För mer information:
Christoffer Järkeborn, (M) ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd: 070 995 15 67

Ämnen

Kategorier

Regioner


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Presskontakt

Erik Engstrand

Erik Engstrand

Presskontakt Pressekreterare 076-122 91 40
Moderaternas pressjour

Moderaternas pressjour

Presskontakt 08-508 29 222

Andreas Hamrin

Presskontakt Kommunikationschef 076-122 91 39

Kraft att leda Stockholm

Stockholm ska vara en trygg, innovativ och växande storstad med möjligheter för alla. Moderaterna har kraften att leda oss dit.

Moderaterna i Stockholms stad
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm