Gå direkt till innehåll
Anna König Jerlmyr (M): Nya lokaler till Stockholms stads kvinnojour Kriscentrum

Pressmeddelande -

Anna König Jerlmyr (M): Nya lokaler till Stockholms stads kvinnojour Kriscentrum

Socialroteln, Stockholms stad
Socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M)

Stockholms stads kvinnojour Kriscentrum ska få nya lokaler. Verksamheten har flyttats eftersom Kriscentrums lokaler är i behov av sanering. Socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) har gett socialförvaltningen i uppdrag att ta fram nya skräddarsydda lokaler till Kriscentrum.

– Kriscentrum är en oerhört viktig verksamhet, inte minst för de kvinnor och barn som får skydd och stöd när de är utsatta för våld i nära relation. De måste ha lokaler som kan utgöra en trygg miljö för de boende och erbjuda en god arbetsmiljö. Vi påbörjar nu därför ett arbete med att hitta nya lokaler till verksamheten. Lokalerna ska skräddarsys och ha en hög säkerhet, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

– Vi kan se att antalet barn på kvinnojourerna blir fler, därför ska de nya lokalerna vara särskilt anpassade för barnens bästa, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

– Verksamheten har nu flyttats och det är en ansträngande process för alla inblandade. Det är av största vikt att de befintliga lokalerna saneras så det går att flytta tillbaka till hösten, under tiden ska arbetet med att bygga eller söka nya lokaler till Kriscentrum fortsätta. Medarbetarna på Kriscentrum ska få påverka utformningen av lokalerna, eftersom det är viktigt att deras behov, kompetens och erfarenheter tas tillvara, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Presskontakt:
Therez Olsson, pressekreterare, 076-12 29 200 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222

Ämnen

Kategorier

Regioner


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Presskontakt

Erik Engstrand

Erik Engstrand

Presskontakt Pressekreterare 076-122 91 40
Moderaternas pressjour

Moderaternas pressjour

Presskontakt 08-508 29 222

Andreas Hamrin

Presskontakt Kommunikationschef 076-122 91 39

Kraft att leda Stockholm

Stockholm ska vara en trygg, innovativ och växande storstad med möjligheter för alla. Moderaterna har kraften att leda oss dit.

Moderaterna i Stockholms stad
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm