Gå direkt till innehåll
Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd, Stockholms stad.
Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd, Stockholms stad.

Pressmeddelande -

Bostadsprognosen skrivs ner - regeringens politik försvårar för Stockholms bostadsmål

Under perioden 2010 till 2030 har Stockholm som mål att bygga 140 000 nya bostäder, varav 70 000 bostäder ska fram till år 2025. Prognosen för 2020 var tidigare cirka 8 000 bostäder, men tvingas nu skrivas ner till cirka 6 500 bostäder. Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd, riktar kritik mot regeringens bostadspolitik och Länsstyrelsens byråkrati. Han menar att ökade kreditrestriktioner och förändrade planeringskrav har lett till att bostadsmarknaden blivit mer avvaktande. 

- I Stockholms stad har vi som mål att skapa både trygga stadsdelar och förbättra förutsättningarna för företagande. Dessa mål uppfyller vi till fullo. Däremot sackar målet om bostäder i antagna och godkända planer efter. Det råder stor bostadsbrist i Stockholm och för att lösa det måste vi bygga mer. Då kan inte regeringen fortsätta införa nya krav och regler som sätter käppar i hjulen. Det gäller även ändrade planeringskrav från Länsstyrelsen avseende bland annat geoteknik, dagvattenhantering och miljöföroreningar. Vi behöver regelförenklingar och tydliga besked, inte mer av detta rödgröna lapptäcke till bostadspolitik, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad.

Tre av stadsbyggnadsnämndens mål är “Stadsbyggnadsnämnden ska verka för arbetsplatser och verksamheter i hela Stockholms stad”, ”Stadsbyggnadsnämnden ska verka för att Stockholm är en trygg och attraktiv stad där människor möts” och “Antalet bostäder i antagna och godkända planer”. De två första målen, som Stockholms stad själv har rådighet över, uppfylls till fullo. Det tredje målet, antalet bostäder i godkända och antagna planer, uppfylls däremot inte. Förvaltningarna bedömer att nämnden kommer att kunna uppnå 6 572 bostäder i antagna och godkända planer under 2020, jämfört med målet om 10 000. Ett antal planer som prognostiserats för antagande/godkännande under året bedöms förskjutas i tiden och de fördröjs därmed över årsskiftet.

- Stockholm fortsätter att starta detaljplaner med 10 000 nya bostäder varje år. Vi har i dag en planberedskap på närmare 22 000 bostäder och cirka 6 000 av dessa kan sättas igång redan nu. Jag är inte orolig över att vi inte ska klara bostadsmålet om 70 000 nya bostäder fram till år 2025. Däremot behöver regeringen fundera på vilka åtgärder de kan vidta för att underlätta vårt arbete. Bostadsbristen är akut för många, då kan inte ändrade utredningskrav och försvårad finansiering ställa till det ytterligare, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd.   

Ämnen

Taggar

Regioner


Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Presskontakt

Oskar Rådehed

Oskar Rådehed

Presskontakt Föräldraledig 076-122 91 26

Kraft att leda Stockholm

Stockholm ska vara en trygg, innovativ och växande storstad med möjligheter för alla. Moderaterna har kraften att leda oss dit.

Moderaterna i Stockholms stad
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm