Gå direkt till innehåll
Hamilton (M): 2 224 nya cykelparkeringar 2014

Pressmeddelande -

Hamilton (M): 2 224 nya cykelparkeringar 2014

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad

Trafikborgarråd Ulla Hamilton (M)

På trafik- och renhållningsnämnden den 8 april 2014 väntas beslut om 2224 nya cykelparkeringar, som ska sättas upp under 2014. Cykelparkeringarna kommer att fördelas över hela staden med 430 cykelparkeringar i innerstaden, 328 i västerort och 994 i söderort.

- Cykeln är ett viktigt transportmedel i ett växande Stockholm. Därför är det är glädjande att vi nu kan utöka antalet cykelparkeringsplatser i hela staden så att fler stockholmare kan välja cykeln, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

De drygt 2000 nya cykelparkeringarna är ett uppdrag i budget 2014. Det är en kraftigt ökad ambitionstakt, jämfört med tidigare ca 500 cykelparkeringsplatser per år.

- Det ska vara enkelt att cykla i Stockholm. Genom fler cykelparkeringsplatser blir enklare och smidigare att använda cykeln, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Fakta:
Trafik- och renhållningsnämnden ska öka ambitionen när det gäller utbyggnaden av cykelparkeringar runtom i staden och 2 000 cykelparkeringar ska uppföras under 2014 i enlighet med kommunfullmäktiges budget för 2014.

En fördelning av cykelparkeringsplatserna sker så att ca 1 600 parkeringar uppförs på traditionellt sätt med pollare och ca 400 cykelparkeringar anläggs på yta som idag upplåts för bilparkeringsplatser eller där det idag råder p-förbud, som exempelvis på platser närmare korsningen där bilar inte kan parkera på grund av skymd sikt och på platser där körbanan inte kan användas till något annat idag än cykelparkeringar.

Kontoret räknar med att kostnaden för att anlägga 2000 nya cykelparkeringar i Stockholm under 2014 blir 8 mnkr.

Bifogas: 

Tjänsteutlåtandet Cykelparkeringar och vägvisning med tillhörande bilagor samt tabell över cykelparkeringar per gata och stadsdel.. 

Presskontakt för Ulla Hamilton (MI): Tobias Nässén, tel. 076-122 92 02


Ämnen

Regioner


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Kontakter

Moderaternas pressjour

Moderaternas pressjour

Presskontakt 08-508 29 222
Dalila Alibasic

Dalila Alibasic

Presskontakt Pressekreterare +46761229146

På stockholmarnas sida

Moderaterna kommer alltid vara på stockholmarnas sida.

Moderaterna i Stockholms stad
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm