Gå direkt till innehåll
Hamilton/Sjölin/Langer: Förbättrad belysning för ökad trygghet i Humlegården

Pressmeddelande -

Hamilton/Sjölin/Langer: Förbättrad belysning för ökad trygghet i Humlegården

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)

Östermalms stadsdelsnämnd, Stockholms stad
Ordförande Johan Sjölin (M)

Fortum Sverige
VD Per Langer

PRESSMEDDELANDE

Humlegården är mycket uppskattad av stockholmarna men upplevs otrygg under dygnets mörka stunder. Nu förbättras belysningen med ett tillskott om 400 000 kronor för att under 2012 förstärka belysningsprogrammet i Humlegården som inleddes av staden och energibolaget Fortum 2008 för att tillgängliggöra parken och öka den upplevda tryggheten.

– En stor stad som Stockholm kan och ska ändå vara en trygg stad. Nu satsar vi ytterligare 400 000 kronor på att stärka tryggheten genom förbättrad belysning i en uppskattad parkmiljö som tyvärr upplevs som otrygg av stockholmarna på dygnets mörka timmar, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad och ordförande i trafik- och renhållningsnämnden som ansvarar för belysningen i parken.

– Förbättringar av belysningen i Humlegården är ett bra komplement till vad stadsdelen nu gör för att öka tryggheten på andra sätt. Bland annat utreds just nu möjligheten att flytta stadsdelens fältassistenters lokaler till Humlegården för en stärkt trygghet, säger Johan Sjölin (M), ordförande i Östermalms stadsdelsnämnd som har tagit initiativ till en trygghetsöversyn av parken i samråd med närpolisen och andra goda krafter på Östermalm lokalt.

– För Fortum har det hela tiden varit viktigt att belysning inte bara är trivsel, utan också skapar trygghet. Självklart välkomnar vi att Belysningsprojektet i Humlegården från 2008 nu förbättras ytterligare och gör att ännu fler stockholmare kan känna sig trygga och säkra i Humlegården, också under dygnets mörka timmar, säger Per Langer, VD på Fortum Sverige som sedan 2008 i samarbete med Stockholms stad arbetar för ökad trygghet genom Belysningsprojektet.

Presskontakt:
För mer information och kontakt med Ulla Hamilton samt Johan Sjölin (M)
Direkt: 076-12 29 202 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222

För kontakt med Per Langer, VD Fortum Sverige.
Carola Hjerthén, t.f presschef, Fortum Sverige
Direkt 070-641 55 27 presstjänstnummer 0200-81 88 10 (vxl.)

Bakgrund och nuläge – Stockholms stads belysningsprojekt med Fortum

2008 genomförde trafikkontoret tillsammans med Fortum en ombyggnation och upprustning av belysningen i Humlegården till ett värde av 3 miljoner kronor. Trafikkontoret och Fortum satsade lika mycket i projektet, 1,5 miljoner kronor, vardera. Nu pågår en översyn av belysningen i parken framför allt utifrån ett trygghetsperspektiv. Det är framför allt området i anslutning till Humlegårdsgatan och Kungliga biblioteket som bedöms ha störst behov av förstärkning, varför de nya medlen kommer att prioritera förbättringar i de delarna av parken.

Ansvaret för Humlegården delas mellan Östermalms stadsdelsnämnd som har hand om större delen av parken och Statens Fastighetsverk som äger Kungliga Biblioteket och marken i anslutning till denna. Kungliga biblioteket tillsammans med Humlegården betraktas som fornminne och därför måste Länsstyrelsen godkänna åtgärder i parken som kräver schakttillstånd.


Ämnen

Regioner


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Kontakter

Moderaternas pressjour

Moderaternas pressjour

Presskontakt 08-508 29 222
Dalila Alibasic

Dalila Alibasic

Presskontakt Pressekreterare +46761229146

Kraft att leda Stockholm

Stockholm ska vara en trygg, innovativ och växande storstad med möjligheter för alla. Moderaterna har kraften att leda oss dit.

Moderaterna i Stockholms stad
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm