Gå direkt till innehåll
Joakim Larsson (M): Äldreboendepeng införs i Stockholms stad

Pressmeddelande -

Joakim Larsson (M): Äldreboendepeng införs i Stockholms stad

Äldre- och ytterstadsroteln, Stockholms stad
Joakim Larsson (M) Äldre- och ytterstadsborgarråd i Stockholms stad

Stockholms stad inför en äldreboendepeng för biståndsbedömt boende från och med den 1 januari 2014. Det innebär att dagens olika vårdnivåbedömningar försvinner och ersätts med en peng för somatiskt sjuka och en för den som har en demensdiagnos. Samtidigt permanentas stadshusalliansens satsning med 50 miljoner kronor extra per år till demensboenden i staden som infördes 2011.

– Min målsättning är hela tiden att flytta besluten och makten över vardagen till den äldre. Tidigare system har visat sig vara både godtyckligt och onödigt byråkratiskt. Resurser som har lagts på nivåbedömningar kan i framtiden snarare användas till att göra vårdplanering efter den äldres individuella behov, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).  

– Genom att skapa stabila ekonomiska förutsättningar för äldreboendena ökar möjligheterna att planera verksamheten på längre sikt och att fastanställa fler som idag arbetar där som vikarier. En större kontinuitet på boendena skapar trygghet även för de äldre, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).  

Beslutet om äldreboendepeng fattas av äldrenämnden den 21 maj 2013. Ärendet som ligger till underlag för beslut finns som bifogat PDF-dokument.

Presskontakt
Therez Olsson, pressekreterare, 076-122 92 00 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222.

Ämnen

Regioner


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Kontakter

Moderaternas pressjour

Moderaternas pressjour

Presskontakt 08-508 29 222
Dalila Alibasic

Dalila Alibasic

Presskontakt Pressekreterare +46761229146

På stockholmarnas sida

Moderaterna kommer alltid vara på stockholmarnas sida.

Moderaterna i Stockholms stad
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm