Gå direkt till innehåll
Joakim Larsson (M): Äldreguiden visar att Stockholms äldre känner delaktighet i omsorgen

Pressmeddelande -

Joakim Larsson (M): Äldreguiden visar att Stockholms äldre känner delaktighet i omsorgen

 Äldre- och ytterstadsroteln, Stockholms stad
Äldre- och ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M)

I dag presenterar Socialstyrelsen Äldreguiden. Genom Äldreguiden går det att jämföra kvaliteten på vården och omsorgen av äldre på enheter och kommuner runt om i landet. I Stockholms stad är de äldre främst nöjda med att de känner delaktighet i de insatser som hemtjänsten gör.

– Äldreguiden visar att det finns en del styrkor som vi ska vara stolta över och en del områden som vi måste arbeta mer med, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

– De tre storstädernas resultat, Stockholm, Göteborg och Malmö, är påfallande lika. Arbetet vi nu genomför i Stockholm, för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen, kommer förhoppningsvis att ge resultat redan i nästa års Äldreguide, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

Stockholms stad ligger över riksgenomsnittet i följande: 

  • Utevistelser och aktiviteter på äldreboenden
  • Andelen genomförda riskbedömningar av fall, trycksår och undernäring på äldreboenden
  • Läkemedelsgenomgång på äldreboenden
  • Tillgång till rutiner för att förebygga undernäring av äldre inom hemtjänsten
  • Aktuell genomförandeplan inom hemtjänsten och delaktighet vid upprättandet av denna

Fakta
Genom Äldreguiden går det att jämföra kvaliteten på vården och omsorgen av äldre på enheter och kommuner runt om i landet. Äldreguiden bygger på uppgifter som kommunerna och stadsdelarna själva har lämnat in till Socialstyrelsen. Frågeställningar och resultatredovisning skiljer sig från föregående år och det är svårt att göra direkt jämförelser över tid.

För att ta del av hela undersökningen, besök länken:
http://aldreguiden.socialstyrelsen.se/

Kontakt
För kontakt med äldreborgarrådet Joakim Larsson: Hannes Kataja, 076 – 12 29 139

Ämnen

Regioner


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Kontakter

Moderaternas pressjour

Moderaternas pressjour

Presskontakt 08-508 29 222
Dalila Alibasic

Dalila Alibasic

Presskontakt Pressekreterare +46761229146

Kraft att leda Stockholm

Stockholm ska vara en trygg, innovativ och växande storstad med möjligheter för alla. Moderaterna har kraften att leda oss dit.

Moderaterna i Stockholms stad
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm