Gå direkt till innehåll
Joakim Larsson (M): Vinnaren i Micasas arkitekturtävling om framtidens vård- och omsorgsboende presenteras

Pressmeddelande -

Joakim Larsson (M): Vinnaren i Micasas arkitekturtävling om framtidens vård- och omsorgsboende presenteras

Äldre- och ytterstadsroteln
Joakim Larsson (M), äldreborgarråd och ordförande i Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Juryn för Micasa Fastigheters projekttävling om framtidens äldreboende i Norra Djurgårdsstaden är nu klar med bedömningen av de fyra tävlingsbidragen. Vinnare är White Arkitekter i Göteborg och tävlingsbidraget Meningsfyllt

Juryns motivering lyder: Meningsfyllt redovisar med stor inlevelse trivsamma och unika boendemiljöer för äldre. Hela byggnaden genomsyras av en omsorg om detaljerna, från byggnadens träkonstruktion till utomhusmiljöerna. Anslaget och lösningarna i förslaget visar en potential för att utveckla denna byggnad till ett framåtblickande projekt som kan driva utvecklingen framåt, både när det gäller bostadsmiljöer för äldre och miljövänlig teknik, vilket stämmer med ambitionerna i Norra Djurgårdsstaden.

– Den genomförda arkitekttävlingen handlar inte bara om att få till en nyskapande och vacker gestaltning. Vi vill även ta chansen att integrera nya tekniska framsteg på området för att kunna skapa boendemiljöer som är helt anpassade efter stockholmarnas framtida vård- och omsorgsbehov. På så sätt erbjuder vi både tilltalande miljöer som ger äldre ökat välbefinnande samtidigt som vi kan erbjuda stockholmarna bästa möjliga vård när de behöver den, säger äldreborgarrådet och styrelseordförande i Micasa Fastigheter i Stockholm AB Joakim Larsson (M).

Bakgrund:
Juryn har träffats vid fyra tillfällen och bedömt tävlingsbidragen utifrån följande kriterier:

·  Nytänkande kring bra bostäder och boendemiljöer för äldre.
·  Arkitektonisk gestaltning av byggnaden och grönytor.
·  Hållbart byggande med hänsyn tagen till energikrav, grönytefaktor, en stomlösning som medger en flexibel användning över tid och en effektiv förvaltning.
·  Genomförbarhet; funktionell och ekonomisk genomförbarhet.

Illustration: White Arkitekter, Göteborg

Se juryutlåtandet i sin helhet som bifogad PDF-fil.

Presskontakt:
Aaron Korewa finansroteln, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Presskontakt

Erik Engstrand

Erik Engstrand

Presskontakt Pressekreterare 076-122 91 40
Moderaternas pressjour

Moderaternas pressjour

Presskontakt 08-508 29 222

Andreas Hamrin

Presskontakt Kommunikationschef 076-122 91 39

Kraft att leda Stockholm

Stockholm ska vara en trygg, innovativ och växande storstad med möjligheter för alla. Moderaterna har kraften att leda oss dit.

Moderaterna i Stockholms stad
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm