Gå direkt till innehåll
Joakim Larsson: Ökad personaltäthet på demensboenden i Stockholm

Pressmeddelande -

Joakim Larsson: Ökad personaltäthet på demensboenden i Stockholm

Äldre- och ytterstadsroteln, Stockholms stad
Äldre- och ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M)

Stockholms stad tillför under perioden 2011-2014 200 miljoner kronor för att öka bemanningen på demensboenden.  En utvärdering av de första 50 mnkr som betalades ut under 2011 visar att 283 enheter/avdelningar på 73 boenden har utökat sin personalstyrka.

– Intresset från såväl privata som kommunala enheter har varit stort och vi har under 2011 delat ut 47,3 miljoner kronor till 73 boenden. Man har främst satsat på att förbättra måltidssituationerna och aktiviteterna samt ökat möjligheten till utevistelse, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

– De positiva effekterna berör inte endast de äldre utan även medarbetarna. Flera boenden redovisar satsningar på utbildning och ökad handledning av till exempel Silviasystrar, det vill säga vårdpersonal med särskild demensutbildning, vilket ger långsiktiga effekter för verksamhetens utveckling. Fler deltidsanställda har också fått utökad tjänstgöringsgrad, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

– Det är oerhört positivt att stadens riktade satsning på demensvård ger tydliga resultat och att verksamheterna har kunnat vara delaktiga i vad de behöver förstärka för att ge ökad livskvalitet till den äldre, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

Fakta
För 2012 har antalet sökande ökat, 50 miljoner kronor har fördelats till 323 enheter/avdelningar på 80 boenden.

Ämnen

Taggar

Regioner


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Presskontakt

Edward Tovi

Edward Tovi

Presskontakt Pressekreterare för finansborgarrådet Anna König Jerlmyr 076-122 92 02
Oskar Rådehed

Oskar Rådehed

Presskontakt Pressekreterare för stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson och finansborgarrådet Anna König Jerlmyr 076-122 91 26
Erik Engstrand

Erik Engstrand

Presskontakt Pressekreterare för bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin och stadsdelsnämndsordföranden 076-122 91 40
Moderaternas pressjour

Moderaternas pressjour

Presskontakt 08-508 29 222