Gå direkt till innehåll
Joakim Larsson
Joakim Larsson

Pressmeddelande -

​Klubbat: 890 nya lägenheter och 10 föreskolavdelningar på Kungsholmen

Kommunfullmäktige fattade den 25:e maj beslut om att anta en detaljplan för Hornsbergskvarteren på nordvästra Kungsholmen. Detaljplanen syftar till att fullfölja programmet för området genom att bygga ut stenstaden i en modernare tappning. Det görs genom att den gamla bussdepån omvandlas till integrerade stadskvarter med bostäder, kontor, idrott och service. Syftet är också att bevara och utveckla Kristinebergs idrottsplats, samt att skapa en nyanlagd park som blir en del av Kristinebergs Slottspark.

- Vi ser positivt på beslutet om detaljplanen för Hornsbergskvarteren, som syftar till att omvandla ett område som i dag domineras av en bussdepå, till ett funktionsblandat stadsområde. Vi i den grönblå majoriteten tror att planen kommer att utgöra ett mycket positivt tillskott till området, med ambitionen att området ska bli en modern stadsdel med innerstadens starka attraktionskraft och stadskvalitéer. Bostadskvarteren, som är slutna med ganska stora gårdar, formar tydliga gaturum som knyter an till, och utgör en fortsättning på, innerstadens kvartersstruktur, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd.

Planförslaget innehåller fyra bostadskvarter med cirka 890 lägenheter och två förskolor om totalt 10 avdelningar, två kontorskvarter, ett hotellkvarter och ett kvarter med en idrottsanläggning. Under Essingeledens brokonstruktion föreslås ett parkeringshus med fasad mot Lindhagensgatan. Här placeras även en sopsugsterminal och tryckstegningsstation. Planförslaget omfattar delar av slottsparken med Kristinebergs IP samt en ny park, Ekparken.

- Den nya bebyggelsen ska uppföras enligt stenstadens traditionella skala och täthet med blandad användning av bostäder, arbetsplatser och service. Aktiva bottenvåningar skapar en levande stadsmiljö och ger ögon på gatan och som bidrar till att öka tryggheten i området. Den föreslagna kontorsytan utgör ett betydande tillskott av arbetsplatser i ett attraktivt område på kontorsmarknaden. Det är positivt att områdets befintliga värden, såsom idrottsmöjligheter och naturvärden, bibehålls och stärks. Planen bidar också till att kopplingarna till omkringliggande områden stärks och att nya offentliga platser tillskapas. Planförslaget medger en tät struktur och en hög exploatering varför allmänna ytor såväl som bebyggelse och gårdsytor ska ha hög kvalité gällande gestaltning och materialval. För att säkerställa detta ställer detaljplanen krav på kvarterens volymhantering och utformning och ett gestaltningsprogram har även tagits fram, avslutar Joakim Larsson. 

Ämnen

Taggar

Regioner


Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Presskontakt

Erik Engstrand

Erik Engstrand

Presskontakt Pressekreterare 076-122 91 40
Celine Alfredsson

Celine Alfredsson

Presskontakt Pressekreterare 076-122 91 48
Moderaternas pressjour

Moderaternas pressjour

Presskontakt 08-508 29 222
Oskar Rådehed

Oskar Rådehed

Presskontakt Föräldraledig 076-122 91 26

Relaterade nyheter

Kraft att leda Stockholm

Stockholm ska vara en trygg, innovativ och växande storstad med möjligheter för alla. Moderaterna har kraften att leda oss dit.

Moderaterna i Stockholms stad
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm