Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Larsson / Ljungberg-Schött (M): Ökade prioriteringar mot våld och övergrepp på äldre i Stockholm 2013

Äldre- och ytterstadsroteln, Stockholms stad
Äldre- och ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M)

Socialroteln, Stockholms stad
Vikarierande Socialborgarrådet Marie Ljungberg-Schött (M)


I 2013 års verksamhetsplan för Äldrenämnden i Stockholms stad läggs särskilt fokus på våld och övergrepp mot äldre genom ett samarbete med socialnämnden. Utbildningar om hur man upptäcker våld, minskar risken för våld samt hur våld mot äldre kan yttra sig, kommer att erbjudas samtliga anställda i stadens äldreomsorg.

– Äldre kvinnor och män i behov av särskilt stöd och omsorg är i många avseenden mer sårbara för våld och övergrepp än andra. Därför måste vi arbeta på många sätt för att skapa trygghet för äldre, både de som bor kvar hemma och de som har flyttat till ett särskilt boende, säger Joakim Larsson (M) äldreborgarråd i Stockholms stad och ordförande i Äldrenämnden.

Äldreförvaltningen samarbetar med socialförvaltningen för att ta fram riktlinjer för arbetet med våld i nära relationer. Riktlinjerna utgår från stadens program för kvinnofrid.

– Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som finns bland såväl yngre som äldre. Därför är det viktigt att vi samarbetar för att sprida kunskapen till alla som arbetar inom omsorgen i Stockholms stad, säger vikarierande socialborgarråd Marie Ljungberg Schött (M).

Hela tjänsteutlåtandet till grund för det förväntade beslutet vid nämnden den 11 december 2012 återfinns på länk:
http://insyn.stockholm.se/aldre/document/2012-12-11/Dagordning/7/7.%20Tjut%20Verksamhetsplan%20för%20äldrenämnden%20för%20år%202013%20slutversion%20i%20sin%20helhet.pdf

Presskontakt:
M-pressjour 08-508 29 222

Äldreförvaltningen deltar i arbetet med Världsdagen om våld och övergrepp mot äldre, som arrangeras av SPF och Brottsofferjourernas riksförbund, i juni 2013. För att ytterligare höja säkerheten avseende trygghetslarm inom Stockholms Trygghetsjour, kommer elsäkerheten inom larmcentralen att genomlysas under 2013.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Presskontakt

Erik Engstrand

Erik Engstrand

Presskontakt Pressekreterare 076-122 91 40
Moderaternas pressjour

Moderaternas pressjour

Presskontakt 08-508 29 222

Andreas Hamrin

Presskontakt Kommunikationschef 076-122 91 39

Kraft att leda Stockholm

Stockholm ska vara en trygg, innovativ och växande storstad med möjligheter för alla. Moderaterna har kraften att leda oss dit.

Moderaterna i Stockholms stad
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm