Gå direkt till innehåll
Larsson/Ljungberg-Schött/Saveman på DN Debatt: "Lagstifta om skyldighet att anmäla våld mot äldre"

Pressmeddelande -

Larsson/Ljungberg-Schött/Saveman på DN Debatt: "Lagstifta om skyldighet att anmäla våld mot äldre"

Äldreroteln, Stockholms stad
Äldreborgarrådet Joakim Larsson (M)

Socialroteln, Stockholms stad
Vik. Socialborgarrådet Marie Ljungberg Schött (M)

”Nationella undersökningar pekar på att våld mot äldre i nära relationer sker i högre utsträckning än vad vi tidigare har trott. Ändå finns ingen lagstiftning som innebär skyldighet för socialtjänsten och äldreomsorgen i Sveriges kommuner att anmäla misstänkt våld. Regeringen bör ta initiativ till en utredning för en ny lag om anmälningsplikt för medarbetare i vården och omsorgen vid misstanke om våld i nära relationer mellan äldre”

Det skriver Stockholms äldreborgarråd Joakim Larsson (M), socialborgarråd Marie Ljungberg Schött (M) och Britt-Inger Saveman, professor i omvårdnad vid Umeå Universitet, i dag tisdagen den 8 januari på DN Debatt.

Hela artikeln återfinns i Dagens Nyheter i dag den 8 januari 2013 eller på länk:
http://www.dn.se/debatt/det-maste-bli-obligatoriskt-att-anmala-vald-mot-aldre

– En ny lagstiftning enligt amerikansk modell eller ett uppföljningsansvar enligt norsk modell behövs för att garantera rättssäkerheten för äldre som drabbas av våld i nära relationer. Sveriges kommuner kan göra en del men ytterst behövs ny lagstiftning som vi hoppas regeringen vill verka för, säger Stockholms stads äldreborgarråd Joakim Larsson (M).

– I Stockholm samarbetar socialtjänsten med äldreomsorgen för att upptäcka våld i nära relationer mellan äldre, men regeringen kan ge oss bättre verktyg för att stävja problemen med en ny lag om anmälningsplikt, säger Stockholms stads vikarierande socialborgarråd Marie Ljungberg Schött (M).

– Forskningen är tydlig med att problemet med våld mot äldre i nära relationer är mer utbrett än vad en mer allmän uppfattning gör gällande. En ny lagstiftning innebär möjligheten att stärka rättsskyddet för den här många gåner utsatta gruppen, säger Britt-Inger Saveman, professor i omvårdnad vid Umeå Universitet.

Högupplösta foton på skribenterna finns för nedladdning på länk:
https://www.dropbox.com/sh/wahd6p321n9iw0s/BsosluWdoS

Presskontakt:
För mer information samt kontakt med skribenterna:
Oliver Carrà, pressekreterare finansroteln i Stockholms stad, 076-12 29 202.Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Presskontakt

Moderaternas pressjour

Moderaternas pressjour

Presskontakt 08-508 29 222
Olle Bring

Olle Bring

Presskontakt Pressekreterare +46761229278

Kraft att leda Stockholm

Stockholm ska vara en trygg, innovativ och växande storstad med möjligheter för alla. Moderaterna har kraften att leda oss dit.

Moderaterna i Stockholms stad
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm