Gå direkt till innehåll
Larsson (M): Höjd hemtjänstpeng i Stockholm

Pressmeddelande -

Larsson (M): Höjd hemtjänstpeng i Stockholm

Äldre- och ytterstadsroteln, Stockholms stad

Äldreborgarråd Joakim Larsson (M)

Vid årsskiftet höjdes hemtjänstpengen kraftigt i Stockholms stad. Samtidigt införs ett automatiskt tidsregistreringssystem som ska skapa trygghet för den äldre och underlätta personalens dokumentation så att det blir enkelt att se att den äldre får de insatser de behöver. Förändringarna har utarbetats i en referensgrupp med branschföreträdare och fackföreningar och i nära dialog med exempelvis äldrenämndens politiker och kommunstyrelsens pensionärsråd. Det finns en stor konsensus kring att detta behövs och hur det ska organiseras.

- Det nya tidsregistreringssystemet har utarbetats för att vi enklare ska kunna följa upp att de äldre får den omsorg de har rätt till. Att det finns en tydlig dokumentation kring insatserna skapar trygghet hos Stockholms äldre och anhöriga och säkerställer att alla betalar rätt avgift för sin omsorg, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

- Samtidigt med det nya systemet görs en rejäl höjning av timpenningen för hemtjänsten. Tidigare låg den i genomsnitt på 330 kronor i timmen. I det nya systemet ersätter vi utförarna med 382 kronor i timmen dagtid och nattetid med en engångssumma som motsvarar 675 kronor i timmen, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

- Fackförbundet Kommunal har varit positiva till den elektroniska tidsregistreringen eftersom det ger dem en tydlig bild av hur arbetstiden för deras medlemmar faktiskt fördelas och hur deras arbetsmiljö ser ut i stort. Med manuell rapportering handlar det om uppskattningar och individuella upplevelser som kan vara svåra att ha till grund när man för samtal om arbetssituationen eller om tillräckligt med tid har beviljats för den äldre, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

Bakgrund

Omkring 37 kommuner har elektronisk registrering i dag. Registreringen sker via en app i en smart telefon som hemtjänstpersonalen loggar in på när de kommer till den äldre och loggar ut när de går. Det är alltså enbart vid dessa tillfällen som positionen på deras telefon registreras, inte under dagen i övrigt.

Flexibiliteten, alltså möjligheten att stanna längre hos äldre som behöver det just då eller möjligheten att utföra andra insatser som den äldre efterfrågar är inte annorlunda mot förut, däremot blir det tydligare i det nya systemet hur lång tid insatser och besök faktiskt tar. Detta blir en bra grund i uppföljningar och gör det enklare att anpassa biståndsbedömningen efter den äldres behov.

Registrering och dokumentation är en viktig del i att säkerställa att den äldre får rätt vård och omsorg efter sina behov och är en viktig trygghetsfaktor för den enskilde. Detta har tidigare skett manuellt. Tyvärr har Stockholms stad i uppföljningar upptäckt inrapporterade besök hos äldre som aldrig har gjorts och det ska naturligtvis inte förekomma. Det är viktigt att varje krona som satsas på äldreomsorg i Stockholm går dit den ska – till de äldre. Stockholms stad ska inte betala ut mer pengar än för den hemtjänst som faktiskt utförs och de äldre ska självklart inte betala avgifter för hemtjänst som aldrig utförs.

Det nya systemet som inträdde vid årsskiftet ersätter gångtid och tid för dokumentation. Tidigare ansågs detta ingå i ersättningen vilket skapade stress och otydlighet.

Presskontakt för Joakim Larsson (M): Tobias Nässén, tel. 076-122 92 02


Ämnen

Taggar

Regioner


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Presskontakt

Edward Tovi

Edward Tovi

Presskontakt Pressekreterare för finansborgarrådet Anna König Jerlmyr 076-122 92 02
Oskar Rådehed

Oskar Rådehed

Presskontakt Pressekreterare för stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson och finansborgarrådet Anna König Jerlmyr 076-122 91 26
Erik Engstrand

Erik Engstrand

Presskontakt Pressekreterare för bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin och stadsdelsnämndsordföranden 076-122 91 40
Moderaternas pressjour

Moderaternas pressjour

Presskontakt 08-508 29 222