Gå direkt till innehåll
M: budgetsatsning på fritidsverksamhet – lanserar After School

Pressmeddelande -

M: budgetsatsning på fritidsverksamhet – lanserar After School

After School är ett nytt sätt att skapa en meningsfull fritid för Stockholms skolelever. Genom After School skapas möjligheter att både testa nya aktiviteter och få hjälp med läxorna.

Polis och socialtjänst vittnar om att allt yngre personer påträffas såväl som offer som gärnings­män i samband med grova vålds­brott och kriminella nätverksuppgörelser. Moderaterna vill motverka att barn och ungdomar nyrekryteras till gängen genom att utöka fritidsverksamheten och erbjuda en meningsfull fritid för barn och ungdomar mellan 10-13 år. Genom att lansera ”After-School” föreslår vi en kraftig resursförstärkning till fritidsklubbarna i Stockholm.

  • Genom att satsa på utökad fritidsverksamhet vill vi att färre barn ska hänga i centrum och vara sysslolösa på fritiden och att fler ska få möjlighet till en aktiv fritid, säger Andréa Hedin, oppositionsborgarråd för Moderaterna i Stockholms stad.

Inskrivningen i fritidsklubbarna är som lägst i socioekonomiskt svaga områden och med anledning av det svåra ekonomiska läget vill Moderaterna i Stockholms stad att avgiften till fritidsklubbarna ska sättas ner för familjer med lägre inkomster, för att alla barn ska ha möjlighet att gå på fritidsklubb.

  • Fritidsklubbarna är en underutnyttjad resurs när det kommer till att skapa trygga miljöer för barn, tillsammans med föreningslivet kan vi bygga upp ett helt nytt utbud av aktiviteter. Vi vill med After School kunna fånga upp fler barn i riskzon och ge möjligheten till en kvalitativ fritid till fler, säger Andréa Hedin, oppositionsborgarråd för Moderaterna i Stockholms stad.

Fakta

Genom att reformera Fritidsklubbarna och öka finansieringen vill Moderaterna i Stockholms stad att fritidsklubbarna ska kunna samarbeta med föreningar och civilsamhälle. Moderaterna vill utforma ett pengsystem som innebär att föreningar och civilsamhälle kan få betalt för de aktiviteter som erbjuds och per plats som används, de föreningar som väljs ut granskas noga utifrån stadens riktlinjer. För att möjliggöra detta kommer Moderaterna att genomföra en höjning av schablonen med ca 20 % i vår kommande budget.

På Östermalms ungdomsgård Humlanhuset prövades ett likande system av samarbete med föreningslivet under föregående mandatperiod. Deltagandet i fritidsverksamheten ökade kraftigt. Genom ett pengsystem där föreningar fick betalt per deltagare kunde de unga påverka utbud och utforma aktiviteter. Det erbjöds aktiviteter så som dans, boxning och klättring.

För barn i F-3 finns idag fritidshemmet där Stockholm har en hög inskrivningsgrad, cirka 99 procent. För mellanstadiebarn (10-13 åringar) finns fritidsklubb där deltagandet är väsentligt lägre, cirka 53 procent. För att avgiften till fritidsklubben inte ska vara ett hinder vill Moderaterna att den ska kunna vara inkomstbeprövad i enlighet med avgifterna för exempelvis förskola och fritidshem. Idag är avgiften 900:-/termin.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stockholm ska vara en trygg, innovativ och växande storstad med möjligheter för alla. Moderaterna har kraften att leda oss dit.

Kontakter

Moderaternas pressjour

Moderaternas pressjour

Presskontakt 08-508 29 222
Dalila Alibasic

Dalila Alibasic

Presskontakt Pressekreterare +46761229146

På stockholmarnas sida

Moderaterna kommer alltid vara på stockholmarnas sida.

Moderaterna i Stockholms stad
Stadshuset, Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm